2014-11-06

Not in My Surdegshotell

Idag noterar vi att man inom Södermalmsnytts utgivningsområde har rivit ett tältläger. Södermalm tar som bekant "ett betydligt större socialt ansvar för utsatta än andra stadsdelar i Stockholm", men när de utsatta kommer allt för nära så är det NIMS, det vill säga not in my surdegshotell, som gäller.

Vidare noterar vi att en och samma nyhet kan rapporteras på två väldigt olika sätt:

Till sist vill jag uppmärksamma alla mina läsare på att tidigare riksdagsmannen Staffan Danielsson idag på ett föredömligt sätt har visat prov på civilkurage. Nu är det upp till oss andra att ge honom det stöd hans initiativ förtjänar.

Lästips: Anybody's Place, Toklandet
DN1, DN2, DN3, Sk1, NSk1, NSk2, NSk3, LT1, LT2, Dag1, Dag2, Dag3, Dag4, Dag5, SMP1, SMP2, SMP3, Av1, Av2, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ex5, Ab1