2014-12-16

En gästbloggare om svenskhet

Dagens inlägg är en text (skriven igår) av gästbloggaren Mattias Sjödin. Den anknyter väl till gårdagens diskussion och inlägg.

Vi är vad vi själva känner oss som, skriver Sakine Madon idag. Jag delar i princip den synen om man talar om nationalitet. Ofta blandas begreppen medborgarskap, nationalitet och etnicitet medvetet ihop, eller definieras inte, vilket leder till onödig moralisk upprördhet.

På RIX FM idag lät Robert Aschberg läsarna ringa in med sina bästa idéer vad som var verkligt svenskt. Sällan mår ledande mediepersonligheter bättre än när de kan tillintetgöra Tommy från Ludvika eller Karin från Solna på detta sätt, "Sa han Kalle Anka var svensk, haha o Walt Disney kom från Alingsås, då eller?"

Saken är den att det naturligtvis inte det låter sig göras att definiera vad som är svenskt, norskt, amerikanskt eller italienskt, på detta sätt. En journalist som Aschberg, är väl medveten om detta, och kan alltid idiotförklara lyssnarens förslag. Ändock är det fascinerande att det som inte går att definiera ofta ändå låter oss identifiera en svensk familj på 10 meter avstånd i New York såväl som Bangkok. Själv tycker jag Ted Ströms Vintersaga fångar vad som är svenskt, vad ni tycker är upp till er, men vad vi inte kommer ifrån är att vi svenskar i olika utsträckning delar erfarenheter, traditioner, kultur, historia, moral och värderingar.
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, Sk1, Sk2, Sk3, Sk4, Sk5, Sk6, Sk7, NSk1, NSk2, NSk3, NSk4, NSk5, NSk6, NSk7, NSk8, NSk9, LT1, LT2, LT3, LT4, LT5, LT6, LT7, LT8, LT9, SMP1, Re1, Re2, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ex5, Ex6, Ex7, Ex8, Ex9, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6