2014-12-15

Konsensuskulturens trollkarlar

Under dagen har Niklas Orrenius intervju med Björn Söder väckt stor uppståndelse. Måhända överraskar jag någon nu, men jag tycker faktiskt artikeln är riktigt bra. Det finns en del saker man kan ha åsikter om – som till exempel ingressen och att en medarbetare på Aftonbladet kultur får uttala sig om Söder utan att detta kompletteras med någon motbild – men överlag har Orrenius gjort ett bra jobb.

Vad som är uppseendeväckande i sammanhanget är emellertid inte artikeln som sådan, utan reaktionerna på densamma. Under dagen har krav rests på Söders avgång och i en artikel i Svenska Dagbladet är man noga med att poängtera att "Niklas Orrenius [...] säger att Söder fick kontrollera alla citat före publiceringen och att inget är ryckt ur sitt sammanhang". Gott så. Låt oss därför titta lite närmare på det citat som väckt sådan uppmärksamhet:
"Jag tror att de flesta med judiskt ursprung som blivit svenskar lämnar sin judiska identitet. Men gör de inte det behöver inte det vara ett problem. Man måste skilja på medborgarskap och nationstillhörighet. De kan fortfarande vara svenska medborgare och leva i Sverige. Samer och judar har levt i Sverige under lång tid."
Först och främst vill jag påpeka att Söder enligt mig har fel. Jag känner flera judar som såväl är väldigt svenska som trygga och väl förankrade i sin judiska identitet. Jag har emellertid svårt att läsa in något fientligt eller ovälkomnande i Söders påstående. Resonemanget tyder, enligt mig, på att Söder gör en väl stor sak av identiteter och etnicitet. Det är emellertid inte samma sak som att han antyder att samer eller judar inte hör hemma i Sverige.

Vad mer är, den samiska respektive judiska identiteten är väldigt viktig för många svenskar. Dessa identiteter är per definition etniska (det kan här vara värt att påminna sig om vad detta ord egentligen står för), men delas emellertid inte av svenskar i allmänhet. Tvärtom är dessa identiteter på många sätt exkluderande, för inom dessa båda grupper skiljer man på dem som tillhör gruppen och dem som inte gör det. Denna exkludering är inte på något sätt absolut, men för att upptas i någon av grupperna krävs det betydligt mer än att flytta över någon geopolitisk gräns.

På samma sätt som det finns en samisk och en judisk etnicitet, finns det också en svensk. Den är inte lika väl avgränsad, tvärtom är dess gränser ofta vaga och flytande och den kan överlappa med andra etniciteter, men den finns. Detta är ingenting man reflekterar över särskilt mycket till vardags, men det räcker med att åka till Norge för att känna av den.

Reser man längre bort – i geografisk eller kulturell bemärkelse – märks den av ännu mer. Den svenska etniciteten må vara svår eller rent av omöjlig att definiera, men hamnar du ensam bland människor som inte delar den är detta ingenting som går obemärkt förbi. Någonting som kan vara lika sant i en förort som på Kinaresan. Just därför visar de högljudda reaktionerna på Söders uttalande att folk gör sig dummare än vad de är.

Efter att Söder – måhända i något bombastiska och insnöade ordalag – funderat högt kring etnicitetsbegreppet började rasismanklagelserna och avgångskraven att hagla. Att alla svenskar i grund och botten vet att den svenska etniciteten – precis som till exempel den koreanska – är en realitet, tycks i sammanhanget vara sekundärt.

I den svenska åsiktskorridoren har konsensuskulturens trollkarlar svingat sina postmoderna trollspön och dekonstruerat etnicitetsbegreppet, eller rättare sagt, det svenska etnicitetsbegreppet. Efter denna exorcism talar man inte längre ostraffat om vad som alla innerst inne vet fortfarande finns där.

Det är ett fattigdomsbevis att ett uttalande som Söders leder till en flodvåg av rasismanklagelser, avgångskrav och indignerade Facebookinlägg. Att det räckte med ett uttalande som Söders för att väcka all denna ilska, alla dessa krav på vedergällning, alla dessa grova anklagelser och påhopp, är ett symptom på ett intolerant, ängsligt och direkt neurotiskt samhälle.

Att så många människor – från landets statsminister till dina Facebookvänner – så okritiskt och så reflexmässigt hoppade på tåget visar inte bara på att det kritiska tänkandet är satt på undantag. Det illustrerar dessutom på ett obehagligt sätt masshysterins mekanismer. Det är beklämmande att se.

Lästips: Per Bauhn, Andreas Johansson Heinö, Susanna Varis
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, Sk1, Sk2, Sk3, NSk1, NSk2, NSk3, NSk4, NSk5, NSk6, NSk7, NSk8, LT1, LT2, LT3, LT4, LT5, LT6, LT7, Dag1, Dag2, Dag3, Dag4, SMP1, SMP2, Re1, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, Ex1, Ex2, Ex3, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8, Ab9, Ab10, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5