2015-01-14

Om Lisa Bjurwalds okunnighet

"GP blir konservativ" skriver Lisa Bjurwald idag i Medievärlden. Vad som har föranlett Bjurwalds text är att Göteborgs-Posten har rekryterat – den enligt Bjurwald "SD-omhuldade" – debattören Alice Teodorescu som chef för sin ledarredaktion.

Att Bjurwald försöker ifrågasätta Teodorescus plats i åsiktskorridoren genom att på detta sätt klumpa ihop henne med Sverigedemokraterna är minst sagt uppseendeväckande. Teodorescu har nämligen flera gånger sagt sig vara för fri invandring. Att Bjurwald därtill kallar Teodorescu för "konservativ" gör det hela ännu märkligare då Teodorescus åsikter är betydligt mer liberala än konservativa.

Ännu mer intressant blir det av att Bjurwald i sin artikels första mening kallar sig själv för liberal, trots att hon strax därefter talar sig varm för identitetspolitik och kvotering. Detta förklaras dock av att Bjurwald har varit ledarskribent på Dagens Nyheter. DN kallar sig förvisso för liberal, men dess ledarskribenter ger påfallande ofta uttryck för synnerligen måttligt liberala reservsosseåsikter av Bengt Westerberg-karaktär.

Att Bjurwald på detta sätt går till angrepp mot Teodorescu bör gissningsvis ses i ljuset av att Teodorescu förespråkar en intellektuellt hederlig samhällsdebatt i allmänhet och invandringsdebatt i synnerhet. Bjurwald må se sig själv som någon som står för de liberala upplysningsidealen, men genom sin artikel gör hon det sorgligt tydligt att hon varken är insatt i vad Teodorescu står för eller vad liberalism innebär.
DN1, DN2, DN3, DN4, Sk1, NSk1, LT1, LT2, SMP1, SMP2, Re1, Re2, Re3, Re4, Re5, NT1, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, Ex1, Ex2, Ex3, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, SR1, SR2, SR3