2015-02-23

Kaplan, Svantesson och kulturrelativismen

När Elisabeth Svantesson blev Sveriges arbetsmarknadsminister gjordes det en stor sak av hon tidigare varit medlem i frikyrkan Livets ord. "Det har hon lämnat", underströk Fredrik Reinfeldt på en presskonferens. "Jag är den jag är och jag skäms inte för det. Men jag inser också att det kan vara kontroversiellt", kände sig Svantesson själv manad att påpeka.

Om Svantesson istället hade varit medlem – eller rättare sagt, före detta medlem – i en muslimsk församling hade en liknande diskussion varit otänkbar. Detta även om den tilltänkta muslimska församlingen, likt de flesta muslimska församlingar, hade hållit könsuppdelade gudstjänster.

När Mehmet Kaplan något år senare blev minister föranledde hans bakgrund visserligen kritik i dagspressen, men denna var förhållandevis mild. Kritiken handlade då mest om att Kaplan några månader tidigare liknat jihadister med de frivilliga svenskar som stred i finska vinterkriget.

Denna kritik var välbefogad, men att Kaplan både var aktiv i kretsar som står Muslimska brödraskapet nära och hade samarbetat med antisemitiska organisationer nämndes då knappt med ett ord. Trots detta valde Grön Ungdom att kalla kritiken för såväl ett "drev" som ett utslag av rasism.

Det finns en uppenbar asymmetri här, och den blir än mer påtaglig när man väger in den uppenbara brist på respekt med vilka till exempel new age-troende bemöts. Jag vill hävda att detta beror på kritiken mot Svantesson bottnade i ett underförstått antagande, nämligen att hon som etniskt svensk förväntas veta bättre än Kaplan.

Att på detta sätt bedöma Kaplan och Svantesson efter olika måttstockar är någonting som många, närmast undermedvetet, gör med de bästa av avsikter. Bakom den till synes fördomsfria ambitionen gömmer sig emellertid en direkt fördomsfull grundsyn, nämligen att någon med turkisk och muslimsk bakgrund inte förmår leva upp till samma standarder som någon med en etniskt svensk och kristen sådan.

Det är inte okej att hålla alla muslimer kollektivt ansvariga för vad vissa muslimer gör. Kritiken bör gälla avarterna, inte religionen som sådan. Det är lätt att peka på synnerligen obehagliga suror i Koranen, men på samma sätt är det lätt att hitta liknande verser i Bibeln. Jag har hört många argument för att den ena är värre än den andra, och måhända ligger det också något i detta, men faktum kvarstår: Vill man legitimera en massaker eller ett folkmord kan man enkelt finna stöd för detta i båda böckerna.

Vad vi därför bör rikta in oss på är uttolkningarna, hur religionerna de facto praktiseras idag, och det är också här de relevanta skillnaderna finns. Kristendomen har visat sig fungera utmärkt tillsammans med den sekulära demokratin, den muslimska världen däremot är orolig, totalitär och högst påtagligt religiöst radikaliserad.

Huruvida detta beror på Koranen, historiska faktorer eller kulturen är i grund och botten irrelevant, åtminstone vad islambegreppet beträffar. Vad som däremot i allra högsta grad spelar roll är vad de som ser sig själva som muslimer faktiskt lägger i begreppet islam.

Här har islam ett problem, åtminstone sett från den sekulära demokratins horisont, något Pew Research Centers rapport om värderingarna i den muslimska världen med all tydlighet visar. Det finns åtskilliga exempel på muslimer vars tro fungerar utmärkt ihop med det västerländska samhället, men att påstå att islam som helhet gör det framstår i ljuset av Pewrapporten som ett synnerligen tvivelaktigt påstående.

Kulturrelativismen är ett spännande tankeexperiment, men när man börjar applicera den på verkligheten blir resultaten direkt skrämmande. Om man förespråkar det kulturrelativistiska perspektivet, bör man också vara på det klara med att vad man i praktiken förespråkar är en tillbakagång för de upplysningsideal på vilka den sekulära demokratin vilar.
DN1, DN2, Sk1, Sk2, Sk3, Sk4, Sk5, NSk1, NSk2, NSk3, NSk4, LT1, LT2, LT3, SydSv1, SMP1, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, Ex1, Ex2, Ab1

18 kommentarer:

 1. Liknandet av Koranen och Bibeln är populärt (för att urskuldra Koranen). Men, då ger man sig ut på svag is. I stort sett alltid glöms de avgörande skillnaderna: ingen nutida präst vare sig reciterar det som står i våldsamma GT (utom i Livets Ord och Jehovas vittnen), istället ligger hela tyngdpunkten på NT, vars kärleksbudskap, "vänd andra kinden till" etc är centralt. Koranen har också två distinkta "delar". Den äldsta skriven i Mecca, och den del som de facto talar om fred, tolerans (inkl att var o en kan ha sin religion). Den NYARE delen, och som till stora delar ersatt den Mecca-baserade, skrevs i Medina, då Mohammed tagit till svärdet. Det är i denna Medina-del som våld och hat mot allt icke-muslimskt blir ett central tema. Det är också denna del som dessvärre allt som oftast predikas av imamer i moskéer världen över. Det kan vara värt att understryka att i Bibeln finns inga upprepade anvisningar att ta livet av muslimer. I 2:a delen av Koranen vimlar det däremot av beskrivningar av hur kristna och judar ska dödas. Det är t o m så att rättrogna muslimer lär sig att de inte får möta Gud förrän den sista juden på jorden är mördad!

  Jämförelsen Bibeln-Koranen är därmed horribelt felaktig, redan utan det faktum att kristendomen dessutom har reformerats/moderniserats vid flera tilfällen.

  SvaraRadera
 2. I den pågående sagan om polariseringen är det bra att ibland blir påmind om att det krävs två för att dansa tango.

  SvaraRadera
 3. jag tror tyvärr att du delvis faller i den kulturrelativistiska fällan här. uppenbart exempelvis i din beskrivning av mohammeds och jesus lära. liksom den anonyme ovan alldeles riktigt påpekar finns i nya testamentet - de kristnas urkund - överhuvudtaget inte det våld som kännetecknar islams urkund. även en jämförelse med GT - judarnas urkund - visar att islam skiljer sig anmärkningsvärt. i GT finns en individ, ett reflekterande jag - se exempelvis Jobs bok - och detta, mer "moderna" jag, är frånvarande i koranen. islam är en serie direktiv som förutsätter en individ som lyder och inte tänker självständigt, och vad värre är, och dessa saker hänger nog ihop, en individ som saknar förståelse för den som inte delar hans uppfattningar.

  det handlar med andra ord inte om polarisering. det handlar om faktiska skillnader som är omöjliga att inte beakta om man vill förstå den situation vi lever under idag.

  inkvisationen, för att ta ett exempel från vår egen historia och västliga kultursfär, hade inget stöd i den kristna urkunden; jesus enda tanke är kärleksbudskapet. däremot är det som nu sker i islams namn omöjligt att förkasta utifrån koranen. detta faktum gör det svårt att reformera islam. en sådan reformation vore nämligen i strid med mohammed och hans guds uppenbara direktiv.

  med ett tack för ett gott arbete

  einar

  SvaraRadera
 4. Jag funderar på vad du menar med avarter av islam. Det är ju i princip vad våra styrande också säger. När Iran hänger homosexuella är det inte islam, när kvinnor förbjuds köra bil i Saudi så är det int eislam, när unga människor umgås utan förkläde i Malaysia och hamnar i fängelse så är det inte isla. Men vad är då islam? Är det någon liten gullig sekt som bara finns i Sverige, eller? Allt våld som muslimer utför är en del av islam, det kan inte finnas någon annan förklaring.

  SvaraRadera
 5. Det är precis det jag inte säger. Låt mig citera mig själv:

  "Vad som däremot i allra högsta grad spelar roll är vad de som ser sig själva som muslimer faktiskt lägger i begreppet islam."

  SvaraRadera
 6. Mysteriet är väl varför svensk media känner sig så lockade av islam? Att beskriva problemen i väldigt små bokstäver och "stigmatiseringen" av den i väldigt stora.

  Vore man intresserade så hade väl en djupare diskussion alltid funnits närvarande. Det gör den nu aldrig.

  Ryssland fick mycket kritik då man arrangerade Sotji-spelen. Betalade byggarbetare dåligt. Men när ryssland invaderar ett annat land så är den direkta kritiken filtrerad genom tänkbara och otänkbara förståelsefigurer.

  Saudi-arabien vill köpa övervaknings system och kritiken i media blir jättehård. Skandal. Men orsakerna för saudi-arabiens grundvärderingar, då dessa sprids i sverige, diskuteras aldrig på djupet.

  Nog är det i alla fall lite märkligt?

  Vad vill media vänstern ha islam till? Hade man intresse och respekt för religionen så borde man väl vilja diskutera den? Hänsynsfullt och seriöst. Undvika demoniseringar.

  Den sekulära inställningen som många/alla västländer numera har är ju trots allt inte mer än kanske drygt hundra år gammal. Kanske med undantag åt båda hållen. Kan bara kristendom/judendom sekulariseras? Eller har detta skett genom en politisk socialisering av "samhälls tron". Där olika politiska ambitioner övertagit rollen från kyrkans skrifter?

  Och skulle detta kunna gå också med islam? Eller finns där betydligt större problem då den politiska ambitionen också är uttalad i islam? Men skulle det kunna gå ändå? Hur omöjligt vore det? Tror den svenska medie vänstern att samma utveckling vore möjlig för islam som med kristendom? Att engagemanget övertas succesivt av politiska partier istället för de kyrkliga skrifterna? Biter man sig i foten här?

  Elena

  SvaraRadera
 7. 1. Angående inlägget
  Är inte skillnaden att det finns rumsrena och icke rumsrena samfund? Att Livets ord, Jehovas m.m. anses suspekta medan större samfund som Svenska kyrkan inte gör det. Ingen politiker oavsett bakgrund har ju behövt be om ursäkt för att de varit medlemmar av Svenska kyrkan, eller något större samfund från annan religion eller samma.


  2. Angående de som försöker skilja de tre monoteistiska ökenreligionerna:

  Det är samma religiösa bakgrund och samma kultur som gett upphov till alla tre, de återger också exakt samma syn på gud, samhälle, rätt och fel, lagar osv.

  Många kristna brukar försöka rättfärdiga kristendomen i en sekulär tid genom att hävda saker som "kärleksbudskapet" (en mycket sentida uppfinning) och helt horribla saker som att GT:s lagar inte skulle gälla för kristna (trots att uttrycket "punkt och pricka" kommer från Jesus upprepade påpekande att lagen inte fick ändras och att de kristna skulle uppfylla den) Påståendet om att NT skulle vara mindre våldsamt är också rent skitsnack, ta bara t.ex. Hebreerbrevet 10:28-29 där Paulus omtalar att de som bryter mot GT rättfärdigt dödas utan nåd och att de som inte behagar Jesus kommer att straffas än värre. Eller Romarbrevet 1:31-32 där det påpekas att homosexuella, skrytsamma, ryktesspridare och olydiga barn förtjänar dödsstraff.

  Nu kan jag inte koranen lika bra som GT och NT, men alla tre trosuppfattningarna är precis lika grymma.

  SvaraRadera
 8. När 56 av 56 muslimska länder är mer eller mindre dysfunktionella, är det väl obestridligen en korrelation?

  Föreligger det månne till och med kausalitet, dvs det är islam som bidrar till dysfunktionaliteten?

  Eller är det bara traditionell muslimsk otur?

  SvaraRadera
 9. "anonym 24 febr. 17.40" vet tyvärr inte vad han pratar om. det gäller såväl GT, NT som Koranen (som han dock har den goda smaken att säga att han inte känner så väl till, vilket dock inte hindrar honom att i samma andetag dra alla tre religioner över en kam.)

  den enda poängen han har gäller NT. att det även i det förekommer våldsamheter. dock har dessa inte med jesus att göra, ty hans liv och lära finns beskriven i evangelierna, inte i de brev som anförs och som tillhör apostlagärningarna och är av dels senare datum och dels skrivna av personer med målet att skapa den världsliga (makt)kyrka som jesus aldrig drömde om.

  att alla tre trosuppfattningar är lika "grymma" tillhör något av det mest okunniga jag läst på länge.

  einar askestad, som även skrev "24 februari 2015 03:14"

  SvaraRadera
 10. Einar har uppenbarligen inte läst bibeln, eller studerat kristendomen.
  Jesus inte bara hänvisar till att GT gäller till punkt och pricka. Han tar också upp ganska många exempel. Som i Mar 7:8-9 där Jesus kritiserar judar som inte avrättar sina olydiga barn, vilket är samma lagregel som Paulus hänvisar till i Romarbrevet.

  Dessutom är det ju Paulus som är den Europeiska kristendomens fader. De jesustrogna utrotades under korstågen.

  SvaraRadera
 11. Tillägg:
  Jag kan inte koranen LIKA bra eftersom jag inte gått i koranskola. Däremot har jag som alla svenskar i min generation gått i bibelskola.

  SvaraRadera
 12. jag har läst alla skrifter flera gånger som här står på spel. och noga. allt jag kan säga är att du borde läsa koranen innan du yttrar dig på det vis du gör samt sluta läsa bibeln som djävulen läser - bibeln.

  i övrigt upperpar jag vad jag skrivit. ha det fint.

  einar askestad

  SvaraRadera
 13. Det gör jag gärna. Berätta hur man ska tolka Jesus krav på dödsstraff för olydiga barn.

  SvaraRadera
 14. fint att du hittat ett ställe i bibeln som stöder din fantastiska tes om alla religioners lika stora grymhet. jesus barnamödaren! herregud, det är ju helt mitt i prick! hur som helst har jag ingen bibel där jag befinner mig, och kan bara uttrycka en stor skepsis för att någonting sådant står i markus. min gissning är att det är "metaforiskt" menat eller liknande, men som sagt osvuret är bäst i detta läge.

  under tiden kan vi sprida ordet om jesus barnamördaren! och om mohammed, fridsfursten!

  einar askestad

  SvaraRadera
 15. Det är beskrivet i fler evangelier, t.ex. mat 15:4-7.
  Anledningen till att Jesus tar upp det är för att han blir kritiserad för att han inte tvättat händerna före maten.
  Lagregeln är dessutom så viktig att den återfinns på flera ställen i lagen. T.ex. 2 mos 21:15, 3 mos 20:9 och 4 mos 21:18-21.

  Med bibel.se har man tillgång till sökbar bibel nästan jämt.

  Att Jesus var en barnamördare gör ingen annan till fredsfurste. Tvärtom levde de ju med samma folk och i samma kultursfär och samma religiösa kontext.

  SvaraRadera
 16. Om du vill så kan jag ta några mer exempel som behöver tolkningshjälp (helt förutom då att Jesus hela tiden påpekar att Moses lag gäller till punkt och pricka)

  Mar 6:11, Luk 10:10-15,
  Städer som inte tar emot Jesus lära ska förgöras värre än Soddom och Gomorra.

  Luk 19:22-27
  Jesus förklarar att Gud är orättvis men att alla som inte vill lyda gud ska slaktas.

  Mar 3:29
  Alla synder utom hädelse mot den helige anden kan förlåtas (en regel som Jesus själv införde, och förträffligt nog direkt efter att han anklagats för att ha en oren ande)

  SvaraRadera
 17. jag ger mig. du har helt rätt (fortfarande ingen bibel, men utgår ifrån att du inte är den som ljuger explicit). jesus var en potentiell massmördare, kvinnoförtryckare, pedofil, etc. allt tal om fridsfurste etc handlar om rena missförstånd eller värre propaganda från andra likaledes falska och ondsinta människor.

  med ett tack för detta lilla samtal,

  einar askestad

  SvaraRadera
 18. Vadå för tal om fridsfurste? Jesus kommer ju med svärd och lovar att han ska komma tillbaka och skapa krig som ska vända bröder mot varandra osv och alla som inte lyckats uttyda hans budskap korrekt eller som inte trott på honom ska ju plågas i en evighet.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

 • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
 • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
 • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
 • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
 • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.