2015-02-08

Om sexköpslagen och frälsta fanatiker

RFSU använder sig i sin kritik mot sexköpslagen av "ett språk som vi menar osynliggör maktperspektivet", menar ett antal prominenta radikalfeminister idag i en debattartikel. Detta är "ett nyliberalt språkbruk som används av den internationella sexköpslobbyn" menar debattörerna, varav en ironiskt nog representerar det nyliberala Centerpartiet

Debattörerna gör några halvhjärtade försök att lägga fram några argument för sin sak, men vad som snabbt blir tydligt är att de varken drivs av kunskap eller omsorg om de prostituerade. Sexköpslagen är för dem ett axiom i den feministiska kampen, alltså får den inte ifrågasättas alldeles oavsett vad forskningen eller sexarbetarna själva säger.

Den svartvita världsbild som debattörerna visar prov på i sin debattartikel är direkt skrämmande. Den intersektionella marxistiska maktanalysen presenteras som ovedersäglig sanning, man utmålar sina motståndare som fanatiska högeraktivister som går en internationell lobbys ärenden och man sätter praktiskt taget likhetstecken mellan sexköp och människohandel.

Efter att man i textens sista mening förklarat att den egna ståndpunkten är "den enda värdiga utgångspunkten för ett samhälle som värnar mänskliga rättigheter" finns det inte längre något utrymme för tvivel. Det finns inga gråzoner, det finns inga legitima avvikande ståndpunkter, den egna synen på frågan är den enda rätta och de som är av en annan åsikt tar ställning mot mänskliga rättigheter.

Det finns ord som beskriver denna inställning. Fanatism, fundamentalism och sekterism tillhör de vanligaste.
SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11