2015-02-08

Om Per Wirtén och ett paradexempel på dubbeltänk

I en kulturartikel om islamismen bjuder Per Wirtén idag på flera nyktra observationer. Wirtén skriver till exempel att islamismen är utbredd i den muslimska världen och att ett demokratiskt system av västerländskt snitt därför är svårt att införa i regionens länder.

Det är emellertid mycket som skaver i Wirténs artikel. Han säger sig ha kommit till en "besvärlig slutsats" (nämligen att en arabisk demokrati inte är möjlig utan dominerande islamistiska partier) men i sin analys visar sig Wirtén snarare ovillig att dra de obekväma men relevanta slutsatserna. Enligt Wirtén har nämligen det starka stödet för islamismen i Mellanöstern ingenting med stödet för islamismen i Europa att göra.

Att muslimer i Europa dras till islamismen beror enligt Wirtén på att de är offer för "massarbetslöshet och rasdiskriminering" och har "ringats in som demokratifientliga samhällsproblem". När människor utvandrar från den muslimska världen tycks de således enligt Wirtén kasta det islamistiska tankegodset överbord, bara för att väl på Europeisk mark därefter återradikaliseras på grund av den rasism och den islamofobi som håller vår kontinent i ett järngrepp.

Att människor från en radikaliserad region invandrar till Europa blir därmed oproblematiskt i Wirténs tankevärld. När människor från en del av världen där sekulär demokrati enligt Wirtén inte är möjlig invandrar till Europa blir de till västerlänningar. Att det därefter uppstår problem med radikalisering är euroéernas fel, någonting som Wirtén exemplifierar genom skrivningar som "Charlie Hebdos förakt för islam", att terrorism skulle vara en "europeisk specialitet" och genom att antyda att Frankrike under den månad som gått sedan attentatet mot Charlie Hebdo skulle ha utvecklat en drakonisk register- och övervakningsapparat.

Vad som skulle kunnat ha blivit en bra text spårar därmed ut fullständigt. Istället för att dra obekväma slutsatser av det allvarliga problem med radikalisering han själv erkänner att den muslimska världen dras med, är det den västerländska demokratin och européerna som enligt Wirtén tycks vara det huvudsakliga problemet. Istället för att dra obekväma slutsatser om vad det utbredda stödet för islamism bland muslimer får för konsekvenser för Europa, väljer han att dra helt olika slutsatser om vad radikaliseringen av europeiska respektive icke-europeiska muslimer beror på.

Wirténs text blir därmed inte bara till ett exempel på postmodernt nyvänstertestuggande av klassiskt snitt, den blir också till ett skolexempel på vad George Orwell en gång skrev om "dubbeltänk":
"To know and not to know, to be conscious of complete truthfulness while telling carefully constructed lies, to hold simultaneously two opinions which cancelled out, knowing them to be contradictory and believing in both of them, to use logic against logic, to repudiate morality while laying claim to it, to believe that democracy was impossible and that the Party was the guardian of democracy, to forget, whatever it was necessary to forget, then to draw it back into memory again at the moment when it was needed, and then promptly to forget it again, and above all, to apply the same process to the process itself – that was the ultimate subtlety; consciously to induce unconsciousness, and then, once again, to become unconscious of the act of hypnosis you had just performed. Even to understand the word 'doublethink' involved the use of doublethink.

The power of holding two contradictory beliefs in one's mind simultaneously, and accepting both of them... To tell deliberate lies while genuinely believing in them, to forget any fact that has become inconvenient, and then, when it becomes necessary again, to draw it back from oblivion for just as long as it is needed, to deny the existence of objective reality and all the while to take account of the reality which one denies – all this is indispensably necessary. Even in using the word doublethink it is necessary to exercise doublethink. For by using the word one admits that one is tampering with reality; by a fresh act of doublethink one erases this knowledge; and so on indefinitely, with the lie always one leap ahead of the truth."
Relaterat:
Myten om islamismen som promillerörelse
DN1, Sk1, NSk1, Dag1, Dag2, Dag3, Dag4, Dag5, SMP1, Re1, Av1, SVT1, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, Ex1, Ex2, Ab1