2015-02-18

Sveriges Radios ursäkt klingar falskt

Igår frågade en medarbetare på Sveriges Radio den israeliska ambassadören om judarna själva hade något ansvar för den ökande antisemitismen. Det var ingen felsägning, när ambassadören med rätta markerade mot frågeställningen fick han flera följdfrågor på samma tema.

Sveriges Radio har bett om ursäkt för det inträffade, vilket är bra. Mindre bra är emellertid att de valde att inte lägga ut den aktuella sändningen online förrän den hade redigerats om, vilket mest framstår som ett valhänt försök att skydda sig själva.

Alla kan göra fel, även Sveriges Radios medarbetare. Denna incident var emellertid inte den första i sitt slag. Tvärtom, Sveriges Radio har vid åtminstone tre tillfällen i samband med rapporteringen om terrordåden i Paris och Köpenhamn gjort sig skyldiga till liknande uttalanden.

Efter terrordådet mot Charlie Hebdo sade Sveriges Radios utsända korrespondent om de mördade satirtecknarna att "det är ju inte oskyldiga personer i det här fallet". Efter att terroristen i Köpenhamn hade blivit skjuten till döds påstod en annan reporter att han hade blivit "mördad" av polisen. Efter dessa bägge incidenter fann så Studio Etts redaktion det en god idé att fråga Israels ambassadör vilket ansvar europeiska judar har för att islamister mördar dem.

Att det skulle handla om misstag och felsägningar framstår inte som särskilt trovärdigt, inte när Sveriges Radio på kort tid och vid åtminstone tre tillfällen yttrat sig på det här sättet i samband med islamistiska terrordåd. Det är tvärtom svårt att värja sig mot misstanken att nämnda uttalanden speglar en intern kultur. En kultur där man är så vad vid att se islamister som offer, så vad vid att se Muhammedbilder som ett utslag av rasism, så vad vid att se judar som förtryckande ockupanter, att en retorik av det här slaget förefaller både objektiv och självklar.

Att åsikter av det här slaget är vanliga inom den vänster som en förkrossande majoritet av public service-journalisterna tillhör är knappast någon slump. Den vänster som undrar om inte den ökande antisemitismen är judarnas fel, om inte kritik av islam borde undantas från yttrandefriheten, har erövrat det moraliska tolkningsföreträdet i Sverige. Det är upp till oss som står för en bättre människosyn än så att visa att vi inte accepterar detta.

Läs även:
Negar Josephi, Motpol, Toklandet
DN1, DN2, DN3, DN4, Sk1, Sk2, Sk3, Sk4, Sk5, Sk6, Sk7, Sk8, Sk9, Sk10, NSk1, NSk2, NSk3, NSk4, NSk5, NSk6, LT1, LT2, LT3, LT4, LT5, LT6, LT7, LT8, LT9, LT10, LT11, LT12, Re1, Re2, SvD1, SvD2, SvD3, Ex1, Ex2, Ex3, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5