2015-03-09

Aftonbladets plötsliga omsorg om KD

"Jakob Forssmed är en idéburen politiker och i honom finns de nödvändiga erfarenheter som en ledare för ett parti med maktanspråk behöver", skrev häromdagen 28 kristdemokrater i en debattartikel. Som argument för detta åberopar de att Forssmed var "en nyckelperson i arbetet" med två reformer och ett värdegrundsarbete(!) som Alliansen drev igenom under sin tid vid makten.

Att Kristdemokraterna backade i valen 2010 och 2014 tycks ha gått artikelförfattarna helt förbi, liksom det faktum att valet 2014 blev ett fiasko för den värdenihilistiska och urvattnade socialliberala politik med bisarra nyliberala inslag som allianspolitiken hade utvecklats till.

Bortsett från den nyliberala halvan av det schizofrena Centerpartiet är det fyra ängsliga allianspartier som idag trängs i den politiska mitten, varifrån man tycks betydligt mer bekymrad över hur de fåtaliga egna utspelen skall tas emot av Åsa Linderborg och Gudrun Schyman än av de väljare man säger sig vilja nå. Forssmedsfalangen tycks helt sakna ambition att ändra på detta. Artikelförfattarna hävdar förvisso motsatsen, men lyckas i sin text inte presentera ett enda argument för sin sak.

I en väldigt intressant analys i Svensk Tidskrift skriver Joakim Tholén att Kristdemokraternas partiledarval kommer att få avgörande konsekvenser, inte bara för Kristdemokraterna utan för hela den svenska borgerligheten. Det är inte svårt att hålla med Tholén.

Den svenska borgerligheten behöver ett parti som representerar socialliberalismen för att vinna de röster den måste vinna för att också vinna ett val. Vad den svenska borgerligheten däremot inte behöver är fyra representanter för samma socialliberalism. När fyra partier trängs på samma lilla yta riskerar för det första ett litet parti som Kristdemokraterna att trampas ned av de övriga, för det andra lämnar man högerflanken vidöppen för andra krafter.

För att den strimma av hopp om den svenska borgerlighetens framtid som har tänts inom Kristdemokraterna skall kunna bli till något mer än just en strimma av hopp, måste den också förvaltas. Ebba Busch Thor kan mycket väl vara rätt person att göra detta, ingenting tyder dock på att Jakob Forssmed är det.

Att Aftonbladet idag har vädjat till Kristdemokraterna att välja Forssmed blir i ljuset av detta fullt naturligt. Det ligger givetvis i socialdemokratins intresse att borgerligheten fortsätter att blöda väljare till det parti man deklarerat att man under inga omständigheter tänker samarbeta med. Värt att notera är att Aftonbladet därmed också tycks föredra att Sverigedemokraterna fortsätter att växa.
DN1, DN2, Dag1, Re1, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, Ab1, Dag1, Dag2, Dag3, Ex1