2015-03-13

En inblick i socialdemokratins inre liv

Dagens inlägg är skrivet av gästbloggare som vill vara anonym, men vars uppgifter jag hyser fullt förtroende för. Den ger en väldigt intressant inblick i vad maktens företrädare just nu bakom stängda dörrar bekymrar sig för. Klart är att vad man säger utåt långtifrån alltid speglar vad man egentligen tycker.
Häromdagen deltog jag i en lunch där den inbjudna gästen var en före detta VD för ett av Sveriges större bolag, formatet var rundabordssamtal. Ett antal frågeställningar dryftades inom ekonomiområdet innan det politiska läget kom på tal.

Gästen var ytterst bekymrad över det politiska läget, en oro han förvisso inte är ensam om att känna. Vad som oroade var inte att vi har en socialdemokratisk regering och statsminister, detta har Sverige haft tidigare samtidigt som vårt näringsliv blomstrat. Nej, det som föranledde oron var den brist på tydligt ledarskap som råder i nuvarande regering kombinerat med ett allt för stort inflytande från Socialdemokraternas regeringspartner Miljöpartiet.

Ständigt hamnar regeringen Löfven i situationer som man med bästa vilja inte kan beskriva annat än resultat av bristande erfarenhet i kombination med undermålig förberedelse. Historiskt var regerande en socialdemokratisk paradgren, nu är själva hantverket dess akilleshäl.

Varför ska då Socialdemokraterna bry sig om vad en näringslivsdirektör tycker kan man då fråga sig? Ja förutom att goda relationer till näringslivet är av vikt för landet, så talar en nylig anekdot han återgav för att skäl till oro finns. Den före detta VD:n hade nyligen ätit middag med ett av Socialdemokraternas toppnamn, tillika före detta ledamot av partiets verkställande utskott.

Denne hade berättat att partiet har stora utmaningar med såväl återväxt som organisationers inflytande över partiet. Beskrivningen av problemen var följande: historiskt has Socialdemokraterna haft sin främsta rekryteringsbas i de fackliga organisationerna, i dagens samhälle har facket svårt att attrahera intellektuella toppnamn som ämnar göra politisk karriär.

Historiskt har också partiets pragmatiska högerflygel varit den som säkrat mittenväljare och framförallt stått för regeringsdugligheten, nu är den flygelns makt kraftigt beskuren. Istället beskrev han en situation där rekrytering och inflytande i allt större utsträckning sker från diverse särintressen, vilket kan vara allt från olika invandrarorganisationer till genusgrupperingar.

Därmed har vi en regering som av inrikespolitiska hänsyn driver en "feministisk utrikespolitik" som på kort tid gjort utrikesministern persona non grata i såväl Israel som arabländerna, vilket i sin tur lett till att ledande näringslivsföreträdare är djupt oroade. Hur socialdemokratin skall ta sig ur detta gavs inget svar på, men att det är en trend som är oroande för landet var alla runt bordet ense om.

En regeringskris är inte omöjlig, överskottsmålet som var heligt före valet är på väg att skrotas men med en opposition som lämnat walk over genom decemberöverenskommelsen kan denna förhoppning inte tillmätas stor sannolikhet.
DN1, DN2, DN3, DN4, Sk1, Sk2, NSk1, LT1, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, Ex1, Ex2, Ex3, Ab1, Ab2