2015-03-18

Om tiggare och likhet inför lagen

I gårdagens Aktuellt (24:40) debatterade Miljöpartiets Magda Rasmusson och Kristdemokraternas Erik Slottner hur man bäst hanterar det faktum att tiggare idag uppför olagliga kåkstäder i Sverige.

Debatten föregicks av ett reportage i vilket det bland annat, liksom i förbigående, påstods att Kristdemokraterna föreslagit att "den fria rörligheten inom EU inte skall gälla tiggare". Detta var en till lögn gränsande halvsanning, då detta syftade på en debattartikel i vilken två kristdemokrater hade skrivit "den fria rörligheten gäller inte tiggeri utan arbete och studier". Aktuellts högst tvivelaktiga påstående satte emellertid tonen för den debatt som skulle följa.

I debatten framförde Kristdemokraternas Erik Slottner vad som borde vara ett tämligen okontroversiellt huvudargument, nämligen att lagen skall följas och att likhet inför samma lag måste gälla. Programledaren Nike Nylander tycktes emellertid betrakta detta som någonting väldigt kontroversiellt, vilket ledde till att Slottner gång på gång fick försvara sig mot de följdfrågor som Nylander (snarare än Slottners motdebattör) ställde.

Lågvattenmärket i sammanhanget var då Nylander frågade kristdemokraten Slottner om "det kristna budskapet om att älska och ta hand om sin nästa och så, gäller inte det EU-migranter?" Frågan rymde inte bara stor förståelse för den kulturrelativistiska ståndpunkten att likhet inför lagen inte skall gälla, den kompletterades dessutom inte med någon motsvarande fråga till hans miljöpartistiska motdebattör angående till exempel nedskräpning och miljöbrott.

Slottners motdebattör, Grön Ungdoms Magda Rasmusson, kom tvärtom föga överraskande mycket lindrigt undan. Hon fick förvisso en fråga om vad man skulle göra istället för att avhysa, men överlag var frågorna Rasmusson fick väldigt tama. Som mest okritiskt blev det då Nike Nylander närmast smekte Rasmusson medhårs med frågan "du tycker att man bara skall avhysa om man kan erbjuda ett alternativt boende?" Följdfrågan om hur detta skulle finansieras lyste därefter med sin frånvaro.

Detta är inte bara ett exempel på hur SVT inte förmår förhålla sig objektiva och därtill stryker ett regeringsparti medhårs, det är också högst symptomatiskt för den svenska debatten om tiggarna. På fullt allvar försvarar ledande politiker och debattörer gång på gång en ordning där tiggarna inte anses ha några skyldigheter, samtidigt som de ges betydligt fler "rättigheter" än vad de faktiskt har rätt till.

Rädslan för att framstå som rasistisk är såklart en starkt bidragande orsak till detta. Rädslan är därtill befogad, eftersom rasistkortet har spelats ut i mången debatt i frågan. När folk stör sig på att människor från Rumänien kommer till Sverige och tigger (ibland under väldigt påträngande former), skräpar ned och uppför olagliga kåkstäder, är det emellertid en väldigt långsökt hypotes att utgå från att detta i första hand beror på rasism. En betydligt mer sannolik hypotes är att folk i första hand stör sig för att tiggarna skräpar ned, tigger och uppför olagliga kåkstäder.

Vad som däremot är rasistiskt är synen på tiggarna som varelser med rättigheter men inga skyldigheter. Detta är ingen syn som vi normalt tillämpar på människor, tvärtom är denna syn i de flesta andra sammanhang någonting som är förbehållet djur. Att gällande politiska linje (till vilken även Aktuellt uppenbarligen har anslutit sig) därtill är att lagar, förordningar och grundläggande hyfs ses som något reaktionärt och kränkande, illustrerar med all önskvärd tydlighet hur urspårad debatten är.
DN1, DN2, NSk1, NSk2, LT1, LT2, LT3, Dag1, Dag2, Dag3, Re1, Re2, Re3, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ab1, Ab2, Ab3, SR1