2015-03-17

Om skatter, slöseri och det sociala kontraktet

Det rödgrönrosa styret i Stockholm jobbar för närvarande med en kommunal kokbok med "klimatsmarta" rätter, någonting som häromveckan på ett ganska underhållande sätt sågades av både Maria Ludvigsson och Viktor Barth-Kron.

Kokboken kommer inte att släppas som pappersbok, varför inga träd kommer att fällas i onödan, men ett projekt i halvmiljonklassen kommer trots detta leda till miljöbelastning i form av energiförbrukning och utsläpp i samband med tjänsteresor och liknande. Kokboken kommer att göras tillgänglig för allmänheten på nätet, men eftersom likvärdig information redan finns tillgänglig online är det högst tveksamt om materialet kommer få någon effekt alls vad stockholmarnas matvanor beträffar.

Av denna anledning är det inte bara möjligt, utan också högst sannolikt, att projektet i sin helhet kommer att utgöra en miljöbelastning. Denna kommer förvisso utslaget per stockholmare varken vara särskilt stor eller dyr, men faktum kvarstår: En del av den av den rödgrönrosa nya majoritetens nyligen genomförda skattehöjning kommer att användas till att helt i onödan förorena miljön.

Om detta vore en isolerad företeelse hade man kunnat se mellan fingrarna med detta. Så är emellertid inte fallet, det finns tvärtom oräkneliga exempel på slöseri med skattepengar i Sverige, och tillsammans sätter dessa naturligtvis sina högst påtagliga spår i svenskarnas plånböcker. Exemplet med kokboken utmärker sig dock inte bara genom att svenskars intjänade pengar konfiskeras av kommunen för att därefter slösas bort, utan också för att det sannolika utfallet – det vill säga onödig miljöförstöring – är den direkta motsatsen till vad som avsågs.

Totalt höjdes skatten i 85 av landets 290 kommuner vid årsskiftet. Fler skattehöjningar väntar med allra högsta sannolikhet i vårbudgeten eftersom regeringens bidragsreformer är dyra och statens budgetunderskott förhållandevis stort. I detta läge har den offentliga sektorn inte bara valt att använda skattepengar till att förorena miljön helt i onödan, utan även till att stödja Putinvänliga krafter i Ukraina och att finansiera Daeshs våldtäkter, folkfördrivningar, massmord och korsfästning av barn.

Att detta får pågå år efter år är en praktskandal. Att det inte slutar där, utan att detta tvärtom bara är ett av många exempel på hur de svenska politikerna just nu driver en politik som definitivt inte ligger i väljarnas intresse, lär få förödande följder för det svenska sociala kontraktet. Det Sverige som kommer att gå till val 2018 kan mycket väl visa sig vara ett Sverige där skattettrycket ökar parallellt med att välfärden rullas tillbaka i snabb takt, där kåkstäder blivit någonting normaliserat, där bostadsmarknaden har totalkollapsat, där statsskulden exploderar och där acceptansen för den svenska modellen sjunker som en sten.

Kommande generationers dom över Stefan Löfven och hans rödgröna regering kan mycket väl visa sig bli mycket hård.

Läs även:
Den sjätte mannen
Anybody's Place
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, Sk1, NSk1, Dag1, Re1, Re2, Sydsv1, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, Ex1, Ab1, Ab2, Ab3