2015-03-16

Bostadspolitik à la Venezuela

I Venezuela ämnar regeringen installera 20 000 fingeravtrycksläsare i landets mataffärer. Detta för att förhindra allmänheten att kringgå den ransonering som har följt på att landets experiment med planekonomi och prisstopp lett till brist på i stort sett allt, inklusive toalettpapper och potatis.

Att köer uppstår när marknaden genom statlig intervention sätts ur spel är välbelagt. Den svenska bostadsmarknaden är inget undantag från denna regel, trots alla socialdemokratiska lögner om motsatsen. För att få en bostad är man ofta tvungen att vänta i många år, nöja sig med andra- och tredjehandskontrakt eller låna upp de fantasibelopp som idag krävs för att köpa en bostad.

Den svenska bostadsmarknaden påminner därför redan i mångt och mycket om den venezolanska marknaden för dagligvaror. Fingeravtrycksläsarna har dock än så länge saknat motsvarighet på den svenska bostadsmarknaden, men av en nyligen publicerad delrapport från Boverket att döma kan detta inom kort bli verklighet.

Boverket föreslår nämligen någonting man kallar för "aktiv bostadsförmedling", vilket i klartext betyder en plikt för alla hyresvärdar att rapportera in samtliga lediga hyresrätter till en kommunal bostadskö. I denna bostadskö skall därefter nyanlända invandrare tillåtas gå före.

Jag har skrivit om saken tidigare men jag tycker ärendet förtjänar ett till inlägg, inte minst med tanke på hur tyst det varit kring denna bostadspolitiska bomb i samhällsdebatten. Om förslaget förverkligas kommer resultaten bli drastiska och samhällsdebatten kommer med allra största sannolikhet bli avsevärt mycket hätskare än vad den redan är. Att detta inte lett till åtskilliga reportage och ledartexter är väldigt märkligt. Antingen är journalisterna så dåliga på sitt jobb att de inte uppmärksammat vad som är på gång, eller så försöker man medvetet mörka saken.

Resultatet av den "aktiva bostadsförmedlingen" kommer nämligen bli att bostadsbristen förvärras drastiskt, att de redan alarmerande uppblåsta priserna på bostadsrätter kommer att rusa ytterligare, att unga får bo kvar ännu längre hos sina föräldrar och att småbarnsfamiljer kommer att få tränga ihop sig i alldeles för små lägenheter. Därtill är en fullt möjlig utveckling att hyrorna kommer påverkas uppåt till följd av till exempel ökat slitage.

Om Boverkets förslag förverkligas kommer detta, kort sagt, få negativa konsekvenser för allmänheten, och inga resonemang om strukturell rasism eller att man inte skall ställa grupper mot varandra kommer ändra på den saken. Att Sverige kombinerar en närmast planekonomisk bostadsmarknad med både en i en internationell jämförelse extrem invandringspolitik och västvärldens sämsta integrationsförmåga ser med andra ord ut att vara på väg att få högst kännbara negativa konsekvenser för allmänheten.

Om så blir fallet lär det intellektuella bedrägeriet med allra största sannolikhet inte bara fortsätta, utan därtill tillta i styrka. Det kommer att heta att bostadsbristen inte är de statliga regleringarnas fel utan marknadens. Det kommer att heta att de negativa konsekvenserna beror på alliansregeringens ekonomiska politik. Det kommer heta att högre bidrag, fler statliga regleringar och ett ännu större mått av kravlöshet snart kommer råda bot på de integrationsproblem som politikerna inte lyckats lösa på årtionden.

En intressant konsekvens av Boverkets förslag är emellertid att allmänheten inte längre kommer kunna gömma sig bakom floskler. När invandringen inte längre förblir en angelägenhet för de miljonprogramsområden som etniska svenskar för länge sedan lämnat, utan tvärtom blir en angelägenhet även för de attraktiva stadsdelarna, kommer många för första gången uppleva vad det i praktiken innebär att gilla olika.

Det är ingen särskilt djärv gissning att detta kommer innebära en rejäl överraskning för många slacktivister som trodde att ta ställning var någonting man gjorde genom att gilla en sida på Facebook
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, NSk1, Dag1, SMP1, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, Sydsv1, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ex5, Ab1, Ab2