2015-04-02

En desperat regering som griper efter halmstrån

Beskeden om skattehöjningar duggar tätt just nu, trots att det endast är en vårbudget som regeringen inom kort skall överlämna till riksdagen. Utöver de tidigare aviserade skattehöjningarna har vi idag fått veta att regeringens utredare föreslagit en ny skatt på "kylskåp, datorer och annan elektronik i hemmet". Syftet med denna sägs vara att "minska miljö- och hälsorisker med kemikalier i vardagen". En betydligt mer sannolik förklaring är nog att regeringen helt enkelt är i desperat behov av pengar.

Vad vi idag också fått veta är att regeringen inte berättade hela sanningen då den nyligen aviserade att bränsleskatten skulle höjas. Höjningen var nämligen inte en engångsföreteelse, vilken regeringen då lät påskina. Istället planerar regeringen att från och med 2017 att årligen räkna upp skatten på bensin och diesel med konsumentprisindex plus två procent.

Än mer intressant blir det då man ser till vad regeringen vill använda dessa skatteintäkter till. Man vill inte bara införa ett icke-behovsprövat glasögonbidrag eller göra det mer förmånligt att vara sjukskriven i en tid då sjukskrivningarna ökar. Man ämnar också bygga modulhus i vilka en lägenhet på 70 m² skulle få en reell hyreskostnad på 19 800 kronor per månad. Detta under förutsättningen att samma modulhus inte istället blir en del av en ny och permanent slum.

Vad vi bevittnar är en desperat regering som är på väg att drabbas av en allvarlig resursbrist, men som inte vågar medge detta inför svenska folket och vars åtgärder därför blir allt mer desperata och ogenomtänkta. Vad vi bevittnar är ett sammanbrott för den svenska modellen och en desperat regerings kamp för att medelst panikåtgärder värja sig inför det oundvikliga.

Sanna Rayman liknade nyligen vad regeringen gör vid att "rota i barnens spargrisar för att finansiera ett bilköp". Liknelsen är väldigt träffande, men det är inte någon samhällsviktig investering i stil med en bil som regeringen försöker finansiera. Istället bottnar regeringens desperata jakt på pengar i en vilja att upprätthålla illusionen av att det är oproblematiskt att förena EU-ländernas i särklass största asylmottagande med OECD-ländernas sämsta integration.

Så länge denna charad tillåts fortgå kommer regeringen inte bara fortsätta höja skatterna. Så länge charaden tillåts fortgå kommer Sverige därtill förbli ett land utan fungerande försvar, vår status som granne med fascistens Vladimir Putins revanschistiska Ryssland till trots.

Läs även:
Motpol, Den hälsosamme ekonomisten

DN1, DN2, DN3, Sk1, Sk2, Sk3, NSk1, NSk2, NSk3, LT1, LT2