2015-04-10

Mikael Sjöberg - socialdemokrat, generaldirektör och charlatan

"För att klara välfärdens finansiering behöver vi få hit upp emot 100.000 nya invandrare per år", påstår Arbetsförmedlingens socialdemokratiske generaldirektör Mikael Sjöberg i en intervju med DN.

Detta antal motsvarar som av en händelse ungefär den invandring vi har idag, och som just nu leder till skattehöjningar, bostadsbrist, akut trångboddhet på landets asylboenden och politiska panikutspel om att bygga slumområden i form av modulbyggnader.

Sjöberg påpekar att invandringen inte bara leder till utgifter för staten och kommunerna, utan också till inkomster. Debatten om invandringen är, enligt honom, "alltför fokuserad på kostnader". Problemet är bara att Sjöberg och Arbetsförmedlingen begår det rakt motsatta misstaget. Deras kalkyl om behovet av 100 000 invandrare om året tar nämligen bara hänsyn till intäkter. Utgifterna väljer man att helt ignorera.

Sjöberg har såklart helt rätt i sak när han påpekar att invandringen medför såväl utgifter som intäkter. När det kommer till nettoeffekten är emellertid de ekonomer som räknat på saken eniga, invandringen kostar mycket pengar. Enligt regeringens tidigare utredare Jan Ekberg landar nettokostnaden på 1,5 till 2 procent av BNP. Enligt nationalekonomen Joakim Ruists beräkningar är summan lägre, men överstiger fortfarande 1 procent av BNP.

Sjöberg begår därmed inte bara exakt samma sorts fel som han själv beskyller andra för, han väljer också att ignorera den forskning som finns på området. Ännu mer intressant blir det då DN:s journalist Tove Nandorf för ovanlighetens skull faktiskt pressar honom lite över det faktum att han helt ignorerat utgiftssidan. Han tar då, såsom brukligt är i vår radikaliserade framtid, sin tillflykt till postmodernismen genom att svara med följande ord:
"Men jag tänker att Sverige behöver vara både en humanistisk nation med asylinvandring och samtidigt upprätthålla vår välfärd."
Även här befinner sig Sjöberg i öppen konflikt med nationalekonomerna. Assar Lindbeck, svensk nationalekonomis nestor, har vid upprepade tillfällen påtalat den inbyggda konflikt som finns mellan en långtgående välfärdsstat som den svenska och stor asylinvandring. I en mycket läsvärd intervju i Dagens Samhälle påpekar Lindbeck vad som i grund och botten är ganska uppenbart, nämligen att man förr eller senare måste välja mellan en invandring liknande den vi har idag och att "ge upp välfärdsstaten".

Sverige har inte bara den i särklass största per capita-invandringen av alla länder i EU och EFTA, vi har även lägst andel låglönejobb av samtliga EU-länder och därtill i-ländernas största sysselsättningsgap mellan inrikes och utrikes födda. Det är till stor del på grund av detta som den myndighet Sjöberg leder år efter år så fullständigt misslyckas med att utföra sitt tänkta uppdrag.

Som Arbetsförmedlingens generaldirektör borde Sjöberg givetvis känna till allt detta, vilket gör hans utspel väldigt anmärkningsvärt. Antingen är han genuint okunnig om hur den svenska arbetsmarknaden ser ut och därmed också totalt olämplig för sig jobb, eller så väljer han med berått mod att göra ett populistiskt utspel som visserligen kan få enorma konsekvenser för Sverige, men som han tror gynnar den egna karriären. Frågan är bara vilket av dessa två alternativ som är det mest skrämmande.

Läs även:
Anybody's Place, Johan Westerholm, Motpol
DN1, DN2, DN3, Sk1, Dag1, Dag2, SMP1, Re1, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ex5, Ex6, Ex7, Ex8, Ex9, Ex10, Ex11, Ex12, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, SR1

14 kommentarer:

 1. Tyvärr är det nog så att han är både genuint okunnig om den verklighet han är satt att leda och totalt fokuserad på sin egen karriär utan hänsyn till vad det kan leda till.
  Han är verkligen skrämmande för han verkar ha sålt sin själ, att han inte är ensam om det gör det inte mindre hotfullt för landet. Det verkar vara en politikersjuka.

  SvaraRadera
 2. Dessutom har Sverige en fertilitet som är en av de högsta i Europa - varför inte bistå våra bröder i EU genom att avstå från en del av invandrarna hit.

  SvaraRadera
 3. Alltså .... som jag begrep karln ... Sverige behöver högutbildade för att fylla hål. Då (tror siffran är för hög) 25% av invandrarna är högutbildade så behövs det volymen 100 000 för att fylla hål de 25% kan fylla.

  Sicket sätt att räkna ....

  SvaraRadera
 4. Invandringen är lönsam för alla som arbetar på Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Tänk på alla arbetstillfällen som denna "industri" skapar.
  Problemet är att inga pengar tillförs i denna industri, som t ex i turistindustrin. Endast skattebetalarnas pengar tillförs, men det bekymrar inte dessa verks generaldirektörer.

  SvaraRadera
 5. Svenskar sägs ha stor tilltro till verk och myndigheter. Sedan 2010 har min minskat kraftigt. Ökade inte direkt idag.

  SvaraRadera
 6. Detta uttalande är minst sagt häpnadsväckande. Att ingen journalist smular sönder det.

  Ruist har ej räknat med mottagningskostnaderna i sina uppskattning, så totalt rör det sig om ca 2,35% av BNP, ca 90 miljarder. Han har inte heller inkluderat undanträngningseffekter.

  SvaraRadera
 7. @Somebody is wrong...
  Det stämmer att Ruist inte tagit med kostnaderna för asylmottagningen.Summan blir dock något lägre, ca 2%.Ruist har bara räknat på "flyktingar" medan Ekberg räknat på all invandring.Hur som helst är kostnaden betydande

  SvaraRadera
 8. Sverige accepterar i princip endast invandring av människor som flyr för sitt liv.

  Sverige behöver fler människor som arbetar och betalar skatt för att upprätthålla sitt välfärdssamhälle.

  Sverige har en sällsynt tur i det att i Sverige så överlappar de två grupperna varandra.

  SvaraRadera
 9. Peter Nicklasson11 april 2015 10:29

  Är oerhört trött på alla dessa Generaldirektörer som missbrukar sin höga position till att driva privata agendor.
  De blandar fiktion, önsketänkande och skygglappar om vartannat, och de torgför det som myndighetens officiella röst trots att det är deras egna högst privata åsikt.

  SvaraRadera
 10. Vi har 150000 arbetslösa ungdomar. Om chefen för arbetsförmedlingen såg till att dessa fick utbildning och jobb, så skulle vi inte, med chefen för arbetsförmedlingens siffror, behöva "importera arbetskraft" under 1½ år. Dessutom skulle konkurrensen om bostäder minska eftersom våra 150000 arbetslösa ungdomar redan har ordnat sitt boende. Kanske inte boendet alltid är det våra ungdomar önskar, men de har tak över huvudet, en säng att sova i och de behöver inte inkvarteras på förläggning. Vidare behöver de inte SFI-lärare, asylutredare, återförening med familjen eller annat som det offentliga måste bistå med när importen ökar. Det är kanske lite förmätet att föreslå att chefen för arbetsförmedlingen skall hjälpa till att skaffa svenska ungdomar jobb eller att göra dem anställningsbara, men jag har den naiva inställningen att detta borde vara huvuduppgiften för chefen för arbetsförmedlingen. Nu tror jag att han inte klarar av sin huvuduppgift och därför försöker skaffa sig pluspoäng genom att flytta fokus.

  SvaraRadera
 11. Denne Mikael Sjöberg är kusin till den förre statsministern Göran Persson. Det var så han fick sitt jobb. Vänskapskorruptionen är mycket utbredd i Sverige och får vårt land att ruttna inifrån. Jämför med hur Sovjetunionen imploderade.
  Civilingenjör Bo Adolfsson

  SvaraRadera
 12. Efter en enkel 2-årig gymnasieutbildning har han gjort sin karriär inom LO och socialdemokratin.
  Ungefär samma bana som vår käre stadsminister.
  Ulf Hermansson

  SvaraRadera
 13. Har man inte fått sitt jobb på meriter då får man vara medgörlig och utan ryggrad. Sådana människor har aldrig varit attraktiva för någon vare sig på arbetsplatser eller privat. Ibland kan man undra om de inte märker hur föraktade de är eller är det så att girigheten förblindar dem.

  SvaraRadera
 14. Och Mikael S är ju kusin med Göran P och vill väl fortsätta föregångarnas politik.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.