2015-04-06

När de hemlösa får betala priset för den missriktade välviljan

Efter att det under en tid florerat många rykten om saken, publicerades i dagarna ett reportage som faktiskt gick till botten med de konflikter som på senare tid uppstått mellan hemlösa och tiggare. Reportaget tycks under några dagar ha gått närmast obemärkt förbi, innan det plötsligt under gårdagskvällen fick stor spridning på bland annat Twitter.

Man kan redan för sitt inre höra politikerna säga att man inte skall "ställa utsatta grupper mot varandra" när frågan kommer upp i debatter framöver. Vi bör emellertid inte låta dem komma undan med detta. Det är nämligen en typ av uttalande som av flera olika anledningar en felaktig bild av läget.

För det första är det, åtminstone om man får tro Situation Sthlm, tämligen uppenbart att tiggarna är den aggressivare och mer välorganiserade av de två grupperna. Därmed "konkurrerar" grupperna heller inte på lika villkor, tvärtom har de hemlösa en tydlig nackdel.

För det andra har politikerna i praktiken infört ett system där en uppsättning spelregler gäller för hemlösa, och en helt annan för tiggare. Svenska Brukarföreningens Berne Stålenkrantz skrev nyligen en text som tydligt illustrerar de dubbla standarder som gäller. Samma politiker som alltid har hållit hemlösa missbrukare kort genom att riva deras husvagnscamper och som aldrig skulle tillåta att de uppförde kåkstäder, ser nu mellan fingrarna när rumänska tiggare gör just detta.

Politikerna har med andra ord ställt två grupper mot varandra, och utfallet har blivit att svenska hemlösa och missbrukare har dragit nitlotten. Därmed har man inte bara valt att gynna utländska medborgare framför de svenska medborgare man faktiskt har ett både moraliskt och juridiskt ansvar för. Man låter också en av de absolut svagaste grupperna i samhället få betala priset för den egna starka men väldigt ofokuserade och ogenomtänkta viljan att vara "god".

När våra politiker kommer avfärda kritiken mot detta med floskler à la "man skall inte ställa utsatta grupper mot varandra", kommer detta med andra ord vara deras ursäkt till att inte göra någonting när det i första hand är samhällets allra mest utsatta som får betala priset för den politik de för. Vad mer är, när de använder en floskel som denna kommer de också försöka framställa sitt beslut att låta samhällets mest utsatta betala priset för deras egen passivitet som någonting moraliskt högstående!

Av svenska politikers retorik att döma, är de uppfyllda av någon sorts vag föreställning om att problemet bör lösas på plats på Balkan. Detta kan såklart tyckas vara en lovvärd ambition, men är i själva verket snarare ett utslag av megalomani. En sådan förändring kommer för det första ta lång tid, för det andra kräver den åtgärder som inte på långa vägar omfattas av de svenska folkvalda politikernas mandat.

Rumänien och Bulgarien är ansvariga för sina egna respektive medborgare. Om dessa länder inte tar detta ansvar bör andra (framför allt EU) givetvis använda påtryckningar för att få dem att börja göra det. De svenska politikerna kan däremot inte ta på sig ansvaret att göra de rumänska politikernas jobb. De har för det första inget mandat att göra detta, för det andra är det inte det svenska skattepengar skall gå till.

Vad de svenska politikerna däremot är ansvariga för är de egna medborgares rättssäkerhet. Detta är emellertid ett ansvar som de mer och mer (precis som sina rumänska och bulgariska kollegor) har börjat välja att ignorera.

Läs även:
Johan Westerholm
Pophöger
Motpol

Att lyssna på:
Tendens i P1 om en husockupation
P4 Västerbotten om tiggare i trafiken
Sk1, Sk2, NSk1, NSk2, LT1, LT2, LT3, LT4, Re1, Re2, Dag1, Dag2, SvD1, SvD2, SvD3

7 kommentarer:

 1. Det är svenskt att se till andra länders väl och ve,det är vänster,att lägga sig i, spökar internationalen där lycka åt alla bär?Med visst vemod mins jag mig själv arbeta för internationell solidaritet i mitt fackförbund,mina fackliga kamrater arbeta med den lokala lönesättningen,så tråkiga de var?

  SvaraRadera
 2. Romerna visar vägen
  Möjligheter öppnas nu för alla eftersatta grupper. Bygg ditt eget tältläger!
  Tänker speciellt på alla flyktingar som väntar på kommunplacering. Ge dem ett par lastpallar och en pressening så är problemet löst.

  SvaraRadera
 3. Äntligen en mycket sund reaktion! Hjälp våra egna Hemlösa nu innan samhället helt har klappat ihop! En som alltid stöder stadsmissionen......

  SvaraRadera
 4. De svenska politikerna gör som nyligen piloten, kör Sverige rakt i bergväggen

  SvaraRadera
 5. Svenska politiker gör som piloten nyligen, kör Sverige rätt in i Bergväggen!!

  SvaraRadera
 6. När vi ställer frågor om politiska beslut och får svaret att "vi ställer utsatta grupper mot varandra" visar detta på politikernas feghet. Vi ställer inte utsatta grupper mot varandra, det har politikerna gjort när de fattat sina beslut och det är politikernas beslut vi vill diskutera. Jag vill inte bli avfärdad med en sådan floskel och jag är inte ute efter att kritisera de aktuella grupperna. Jag vill höra hur politikerna resonerat då de fattat sina beslut! Därefter vill jag ha möjlighet att diskutera besluten. När skall våra politiker bli så pass modiga att de vågar ge oss full insyn?

  SvaraRadera
 7. Det är klart att de svenska hemlösa måste vara den svagare gruppen... Den gruppen består ju av människor som av - oftast flera - anledningar 'misslyckats' i vårt samhälle och oftast gett upp hoppet om ett bättre liv (obs individuella skillnader finns förstås- men i stort.)

  Romerna har kanske inte haft så stora möjligheter i sitt hemland, men inom sin egen grupp är de väl inte misslyckade individer på samma sätt? Och därför har de nog i allmänhet ett starkare psyke än en svensk hemlös...

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

 • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
 • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
 • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
 • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
 • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.