2015-04-19

Orsak och verkan

700 människor tros idag ha drunknat efter att ännu en migrantbåt kapsejsat norr om Libyen. Som brukligt är infinner sig nu de sedvanliga reaktionerna om att systemet är ruttet och att det måste bli enklare att söka asyl på plats.

Många av de som flyr är naturligtvis flyktingar, men detta är emellertid långt från hela sanningen. Vid påfallande många tragedier på Medelhavet har drunkningsoffren kommit från fredliga och relativt fria länder som Gambia, Senegal och Ghana. I dessa fall är det väldigt osannolikt att det i första hand skulle ha rört sig om flyktingar. Betydligt mer sannolikt är att det handlat om människor som velat förverkliga den afrikanska drömmen om att komma till Europa i syfte att höja sin levnadsstandard.

Många människor tycks med andra ord vara villiga att riskera både sina egna och sina barns liv av skäl som inte har någonting med flyktingstatus att göra. Då dessa människor saknar asylskäl skulle med andra ord inte möjligheten att söka asyl på plats förhindrat dem från att försöka korsa Medelhavet på icke-sjödugliga farkoster. Den här sortens tragedier skulle med andra ord inte upphöra även om alla flyktingar (i ordets egentliga bemärkelse) fick möjligheten att söka asyl utan att först behöva ta sig till Europa.

"Det är väldigt enkelt faktiskt, ju liberalare asylregler vi har, desto fler kommer drunkna i Medelhavet om vi inte lägger om vårt system", kommenterade tidigare idag moderate riksdagsmannen Hanif Bali det hela på Twitter. Hans ord kan låta hårda och är givetvis allt annat än populära i den svenska samhällsdebatten. Till saken hör dock att det hur man än vrider och vänder på saken ligger mycket i vad han säger.

Om man väl har tagit sig till till exempel Sverige finns goda möjligheter att leva i landet illegalt som så kallad "papperslös", även om man saknar asylskäl. Illegala invandrare har idag i princip full rätt till såväl sjukvård som skolgång. Med tiden har även illegala invandrare goda möjligheter att få uppehållstillstånd, tack vare gummiparagrafer som den om "synnerligen ömmande omständigheter".

Vad detta innebär är att den invandringspolitik svenska politiker berömmer sig själva för i själva verket leder till att antalet tragedier som dagens ökar. Då vår samhällsdebatt regredierat till ett barnstadium framstår det emellertid som osannolikt att någon makthavare kommer att dra några djupare slutsatser av detta. Tvärtom, om dagens tragedi leder till någon förändring av den svenska politiken lär det handla om förändringar av ett slag leder till att antalet tragedier på Medelhavet ökar ytterligare.

För övrigt förtjänar Gunilla von Halls reportage i Svenska Dagbladet ett särskilt omnämnande. von Halls nämner nämligen "[e]n kristen kvinna i norra Nigeria [som] fruktar att hennes dagar är räknade med Boko Haram runt hörnet" som exempel på den sortens flykting som försöker ta sig till Europa över Medelhavet. Varför kvinnan i fråga helt enkelt inte bara kan ta sig till södra Nigeria, istället för att med livet som insats korsa Sahara, laglöshetens Libyen och Medelhavet, förklarar däremot inte von Hall.
DN1, DN2, DN3, DN4, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, Sk1, Sk2, Sk3, Sk4, NSk1, NSk2, NSk3, LT1, LT2, LT3, SMP1