2015-04-26

Peter Wolodarski hänger sig åt socialliberal utopism

"Det hade inte behövt bli så här", skriver Peter Wolodarski i Dagens Nyheter om den senaste tragedin på Medelhavet. "Om det funnits lagliga vägar in i EU hade ingen flykting betalat 10.000 kronor för att ta sig över Medelhavet", fortsätter han självsäkert sitt resonemang.

Wolodarskis text är från början till slut ett utslag av socialliberal utopism. I en annan ledare, nämligen Anna Dahlbergs i Expressen, kan man idag läsa att den enskilt största gruppen bland dem som nu tar sig över Medelhavet är gambier. Dessa är inte flyktingar, de är ekonomiska migranter som söker sig till Europa i jakt på bättre materiell standard. Andra icke-flyktingar som har figurerat i nyhetsrapporteringen i samband med dödliga förlisningar på Medelhavet är senegaleser och och ghananer.

Även om samtliga flyktingar fick uppehållstillstånd i EU skulle således människosmugglarnas båtar fortsätta att både segla över och förlisa på Medelhavet. Vad mer är, Wolodarskis förslag om att ge en miljon syrier uppehållstillstånd i EU, USA och Kanada skulle förmodligen inte göra någon större skillnad.

Samtliga syrier och eritreaner har enligt Migrationsverkets bestämmelser rätt till permanent uppehållstillstånd i Sverige, förutsatt att de först lyckas ta sig hit. I Syriens grannländer finns totalt flera miljoner syriska flyktingar. Flertalet skulle bli kvar även om Wolodarskis idé blev verklighet, och många av dessa skulle med allra största sannolikhet vara beredda att anlita flyktingsmugglare. Vad en annan av människosmugglarnas stora kundgrupper – nämligen eritreaner – beträffar, omfattas dessa över huvud taget inte av Wolodarskis förslag. Även om så en miljon syrier fick hjälp skulle det således finnas väldigt många andra som också ville ta sig till Europa.

Om Wolodarskis förslag blev verklighet skulle därtill detta rimligtvis pressa ned priset på människosmugglarnas tjänster, vilket innebär att grupper som idag inte har råd att anlita dem plötsligt skulle få det. Det är således fullt möjligt att Wolodarskis förslag inte skulle minska mängden människor som riskerar livet för att ta sig till Europa över huvud taget.

Det finns i praktiken bara två sätt att förhindra fler dödsfall av den här typen. Det ena är att göra som Australien, det vill säga att dels ta krafttag mot människosmugglarna, dels inte dela ut uppehållstillstånd till den som tar sig in i Europa illegalt. Det andra är att släppa invandringen fri, och därmed göra det välfärdssamhälle som samtliga riksdagspartier säger sig stå bakom omöjligt.

Den som, likt Wolodarski, påstår att det finns andra alternativ hänger sig åt utopism och önsketänkande. Sådant må vara fashionabelt i vår radikaliserade samtid, men det ger ytterst sällan de resultat som önskas.
DN1, DN2, DN3, DN4, SMP1, Re1, Re2, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, Ex1, Ex2, Ex3, Ab1, Ab2, Ab3, SR1, SR2, SR3, SR4