2015-06-30

Löfven lallar vidare om arbetslöshetsmålet

Igår stod Stefan Löfven på scenen i Almedalen och lovade sänkt arbetslöshet och minskad fattigdom, utan att presentera något som ens liknade ett förslag på hur detta skall åstadskommas. När en annan partiledare idag så presenterade ett konkret förslag på hur man kan komma lite närmare detta ambitiösa mål var Stefan Löfvens reaktion talande.

"Det är högervridningen som verkar vara deras modell" avfärdar Löfven idag bryskt det kristdemokratiska förslaget om förändrade turordningsregler, till synes förvånad över att ett borgerligt parti inte till fullo skriver under på den egna socialistiska ideologin. "Jag noterar att de borgerliga partierna tar sin väg mot höger", utvecklar Stefan Löfven för säkerhets skull analytiskt sitt tautologiska resonemang.

"Jag vet inte hur många skattesänkarförslag man är upp i" fortsätter därefter Stefan Löfven med en non sequitur sin analys, förbryllad över hur någon kan vara av åsikten att ett av världens i särklass högsta skattetryck borde sänkas. "Nu visar KD att man tror att om man försämras anställningstryggheten så blir det fler jobb", fortsätter Löfven, och återgår därmed till ämnet lika fort som han avvek från det.

Att en mer flexibel arbetsmarknad är någonting som leder till mer jobb är emellertid inte någonting som Kristdemokraterna tror, det är nationalekonomisk baskunskap. Detta hindrar emellertid inte Stefan Löfven. "Det är inte det som är lösningen" fortsätter han, trygg i förvissningen om att han vet bättre än alla "förståsigpåare" till forskare. Därefter övergår han till att säga emot sig själv.

"Vi har en flexibel arbetsmarknad och ska ha det", fortsätter nämligen strax därefter Löfven. Med detta syftar han gissningsvis bland annat på de undantag från turordningsreglerna som redan finns. Att dessa undantag finns, och att Löfven inte har för avsikt att avskaffa dem, beror på att Socialdemokraterna mycket väl vet att lagen om anställningsskydd (LAS) annars skulle få förödande följder.

Löfvens löfte att den svenska arbetslösheten 2020 skall vara EU:s lägsta vore svårt att uppfylla, även om reformviljan faktiskt fanns. Det faktum att regeringen saknar varje spår av reformvilja gör emellertid löftet totalt orealistiskt. Att Löfven hoppas lösa dagens problem med gårdagens lösningar och att den regering han "leder" tycks tro sig kapabel att lyckas med vad alla som tidigare försökt har misslyckas med, visar att han över huvud taget inte förstått ens vad problemet är.

Läs även:
Anybody's Place
DN1, SvD1, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6

3 kommentarer:

 1. Hur menar Busch (och du, Fnord) att utökade undantag i turordningsreglerna på något som helst sätt skulle ge lågutbildad, i många fall t o m illiterat, ssylinvandrade chans till ett jobb i svenska (ofta högteknologiska) företag? Och vad händer med de som blir undanträngda tack vare denna turordning. Från bidragsperspektiv kostar ju en arbetslö lika mycket oavsett om hen är invandrad el ej. Problemet som Busch nogsamt undviker är ANTALET nyanlända i kombination med redan hög arbetslöshet. Ändra i antalet anlända FÖRST, alla andra förslag är snömos.

  Men visst behöver arbetsrätten och fackets strypgrepp på löner etc ändras i förlängningen. Innan de nyanlända fått upp sina utbildningar eller kan prata svenska felfritt, är en lägre lön deras enda konkurrensmedel.

  SvaraRadera
 2. Ganska enkelt. Företag drar sig idag för att satsa på osäkra kort, helt enkelt för att det är svårt för dem att säga upp anställda som inte fungerar på arbetsplatsen. Om förslaget blev verklighet skulle detta hinder minska.

  Det är inte samma sak som att alla lågutbildade och långtidsarbetslösa invandrare kommer få jobb, men det påstår inte Busch Thor heller.

  SvaraRadera
 3. Helt ärligt så skiter jag i allt inhemskt lulllull.

  Vi behöver gå med NATO NU!!!!

  http://www.dn.se/nyheter/varlden/ryssland-undersoker-om-det-var-olagligt-att-erkanna-baltlanderna/

  http://www.svt.se/nyheter/inrikes/ryska-plan-stor-med-facklor

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.