2015-06-30

Löfven lallar vidare om arbetslöshetsmålet

Igår stod Stefan Löfven på scenen i Almedalen och lovade sänkt arbetslöshet och minskad fattigdom, utan att presentera något som ens liknade ett förslag på hur detta skall åstadskommas. När en annan partiledare idag så presenterade ett konkret förslag på hur man kan komma lite närmare detta ambitiösa mål var Stefan Löfvens reaktion talande.

"Det är högervridningen som verkar vara deras modell" avfärdar Löfven idag bryskt det kristdemokratiska förslaget om förändrade turordningsregler, till synes förvånad över att ett borgerligt parti inte till fullo skriver under på den egna socialistiska ideologin. "Jag noterar att de borgerliga partierna tar sin väg mot höger", utvecklar Stefan Löfven för säkerhets skull analytiskt sitt tautologiska resonemang.

"Jag vet inte hur många skattesänkarförslag man är upp i" fortsätter därefter Stefan Löfven med en non sequitur sin analys, förbryllad över hur någon kan vara av åsikten att ett av världens i särklass högsta skattetryck borde sänkas. "Nu visar KD att man tror att om man försämras anställningstryggheten så blir det fler jobb", fortsätter Löfven, och återgår därmed till ämnet lika fort som han avvek från det.

Att en mer flexibel arbetsmarknad är någonting som leder till mer jobb är emellertid inte någonting som Kristdemokraterna tror, det är nationalekonomisk baskunskap. Detta hindrar emellertid inte Stefan Löfven. "Det är inte det som är lösningen" fortsätter han, trygg i förvissningen om att han vet bättre än alla "förståsigpåare" till forskare. Därefter övergår han till att säga emot sig själv.

"Vi har en flexibel arbetsmarknad och ska ha det", fortsätter nämligen strax därefter Löfven. Med detta syftar han gissningsvis bland annat på de undantag från turordningsreglerna som redan finns. Att dessa undantag finns, och att Löfven inte har för avsikt att avskaffa dem, beror på att Socialdemokraterna mycket väl vet att lagen om anställningsskydd (LAS) annars skulle få förödande följder.

Löfvens löfte att den svenska arbetslösheten 2020 skall vara EU:s lägsta vore svårt att uppfylla, även om reformviljan faktiskt fanns. Det faktum att regeringen saknar varje spår av reformvilja gör emellertid löftet totalt orealistiskt. Att Löfven hoppas lösa dagens problem med gårdagens lösningar och att den regering han "leder" tycks tro sig kapabel att lyckas med vad alla som tidigare försökt har misslyckas med, visar att han över huvud taget inte förstått ens vad problemet är.

Läs även:
Anybody's Place
DN1, SvD1, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6