2015-06-05

Om "kompetensregn" och "kebabtekniker"

Fredrik Ahls numera riskända ad libbande i SVT Sörmlands nyhetsstudio har väckt indignation, efter att den otippade komikertalangen Ahl beskrev vad SVT kallat för ett "kompetensregn" i termer av "kebabtekniker".

"[D]et stämmer inte alls med den värderingsgrund som SVT har" kommenterade Christina Ågren, SVT:s programchef för regionala nyheter och minoriteter, igår det inträffade. Det krävs emellertid ingen större inlevelseförmåga för att inse att vad Ahl sannolikt hånade (om han över huvud taget hånade någonting alls) inte var asylsökande, utan hur politiker, journalister och Ahls egen arbetsgivare beskriver dessas yrkeskompetens.

"Trettio procent av flyktingarna från Syrien har högskoleexamen", sade Stefan Löfven för några månader sedan då han blev intervjuad av Sydsvenskans Olle Lönnaeus. "37 procent av de som kommer från Syrien har en avslutad högskoleexamen", sade i veckan arbetsmarknadsminister Ylva Johansson då hon blev intervjuad av Aftonbladets Olof Svensson. Dessa siffror har emellertid väldigt lite med verkligheten att göra.

Enligt SCB har cirka 29 procent av de syrier i arbetsverksam ålder som kommer till Sverige någon form av eftergymnasial utbildning. Detta innebär emellertid varken att de har en högskoleexamen eller någon form av högskoleutbildning över huvud taget, det kan lika väl handla om enstaka kurser eller yrkesutbildningar. Vad SCB:s siffror däremot säger är att endast 12 procent i denna grupp har en eftergymnasial utbildning om tre år eller mer.

Vad statsministern och arbetsmarknadsministern säger håller med andra ord inte för närmare granskning. Vad mer är, SCB konstaterar också att "bland personer som invandrat från Syrien har en relativt stor andel en förgymnasial utbildning [som högsta utbildning], 38 procent". Det verklighet som döljer sig bakom SVT:s formuleringar om ett "kompetensregn" visar sig med andra ord vara en helt annan än vad SVT ger sken av.

Det är förvisso säkert sant att antalet högutbildade invandrare idag är högre än på länge, helt enkelt för att invandringen som sådan idag är extremt stor. Grovt räknat är en viss andel av invandrarna alltid högutbildade, vilket naturligtvis också innebär att antalet högutbildade ökar i takt med att antalet invandrare gör det. Detsamma gäller emellertid för lågutbildade och analfabeter. När SVT skriver att "[a]ldrig tidigare har så många välutbildade flytt till Sverige " hade de lika väl kunnat skriva att "aldrig tidigare har så många lågutbildade flytt till Sverige".

Vad SCB:s siffror visar är att de syriska invandrarna utmärker sig för sin låga utbildningsgrad, inte för sin höga. Vad detta innebär är att arbetslösheten i denna grupp med allra största sannolikhet under lång tid kommer förbli hög, någonting som högst påtagligt kommer att belasta statens finanser. Talet om ett "kompetensregn" är med andra ord extremt vilseledande. På samma sätt är talet om att både 30 (och 37) procent av syrierna har högskoleexamen direkt felaktigt. Antingen ljuger Löfven och Johansson med berått mod inför väljarna eller så visar de prov på en inkompetens av sällan skådat slag.

Det är mot bakgrund av detta man bör förstå Fredrik Ahl skämt om "kebabtekniker". Det är fullt möjligt att Ahl är högst medveten om att de nyheter om ett "kompetensregn" det är hans jobb att rapportera utgör en form av högst vilseledande agendajournalistik. Det vore i så fall inte det minsta konstigt om han ibland när ingen ser (eller åtminstone inte borde se) passar på att ironisera över detta.

Om Fredrik Ahl är skyldig till någonting är detta i så fall till att förmedla uppgifter han själv vet är vilseledande. Antydningarna om att hans skämt om "kebabtekniker" skulle vara rasistiskt är emellertid ingenting annat än neurotiskt trams.

Läs även
Rebecca Weidmo Uvell, Tino Sanandaji
DN1, DN2, DN3, DN4, SvD1, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ex5, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4