2015-06-05

Om skatteutjämning och öppna hjärtan

Regeringen vill, enligt en artikel i Svenska Dagbladet, "slopa miljardrabatten som Alliansen införde för de rika kommunerna när det gäller det kommunala skatteutjämningssystemet miljardrabatten". Detta kallas i artikeln av kommunalrådet Olle Reichenberg (M) i Danderyd och kommunalrådet Leif Gripestam (M) i Täby för "för jävligt" respektive "helt orimligt".

Att en sänkning av ett belopp som vissa kommuner (utan att få någonting i gengäld) tvingas överföra till andra kommuner beskrivs som en "rabatt" är i sig intressant. Det är ett utslag av precis samma "logik" som vänsterpolitiker visar prov på då de beskriver skattesänkningar i termer av utgifter för staten. Med andra ord, det är ett språkbruk som avslöjar en grundläggande oförmåga att skilja på mitt och ditt.

Vad som emellertid är ännu mer intressant är vad Reichenberg och Gripestam har sagt tidigare. I en artikel i Dagens Industri från augusti förra året ställer sig Leif Gripenstam bakom Fredrik Reinfeldts uppmaning till svenska folket att öppna sina hjärtan. I samma artikel figurerar som av en händelse också Olle Reichenberg, som där anger bostadsbrist som orsak till att den kommun han leder tar emot så få nyanlända. Detta är också en omständighet som Gripenstam gör en stor sak av i artikeln.

Regeringen har sedan den tillträdde aviserat ett flertal skattehöjningar, varav den som nu Täby och Danderyd ser ut att drabbas av bara är en i raden. Att regeringen gör detta beror på att den är i desperat behov av pengar. Detta beror i sin tur på, vilket Fredrik Reinfeldt själv konstaterade i sitt Öppna era hjärtan-tal, att den extremt stora invandringen till Sverige (som Fredrik Reinfeldt öppnade för i och med migrationsuppgörelsen med Miljöpartiet) har ätit upp reformutrymmet och orsakat att de offentliga finanserna idag går med stora underskott.

Av denna anledning borde regeringens besked glädja Gripestam och Reichenberg. Då Gripestam häromåret ställde sig bakom Fredrik Reinfeldts uppmaning till svenska folket att öppna sina hjärtan, borde han nu ställa sig positiv till att detta får praktiskt genomslag i hans egen kommun, tillika Fredrik Reinfeldts hemkommun.

Av samma anledning har Reichenberg all anledning att ställa sig bakom regeringens beslut. Danderyd har förvisso som tidigare konstaterat inga möjligheter att erbjuda nyanlända bostäder i den egna kommunen. Tack vare skattehöjningen kommer nu emellertid danderydsborna att få vara med och finansiera bostäder till nyanlända i andra kommuner.

Det är en intressant uppvisning i hyckleri som Gripestam och Reichenberg visar prov på. Gärna öppna hjärtan, gärna en migrationsuppgörelse med Miljöpartiet och gärna vad som på nymoderatspråk kallas för "öppenhet". Bara, det vill säga, detta inte får något praktiskt genomslag i de egna kommunerna.

Relaterat:
Om kommuntvång och öppna hjärtan
DN1, DN2, Re1, Av1, SvD1, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ex5, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4

5 kommentarer:

 1. Man ska alltid titta till hur politikerna gör, inte vad de säger. Eller för den delen vad den förment mångkulturshyllande medelklassen gör respektive säger. För inte kan det väl vara en slump att Reinfeldts hemkommun Täby tar emot så få asylinvandrare?

  Redan vid 3-4% utomeuropeisk invandring så börjar de nämligen att flytta på sig, kanske för barnens skull, och då till nästan vilket pris som helst. Helst plötsligt är 600% belåning ett acceptabelt pris för att slippa mångkulturen som man samtidigt påstår sig hylla och vilja vara en del av. Det säger en hel del om hyckleriet att man tycker att mindre bemedlade medborgare ska bo kvar i dessa områden så att man själv kan förfasas över dessa obildade SD-sympatisörer.

  SvaraRadera
 2. Äntligen börjar detta monumentala hyckleri krypa fram. Vaxholm kan också få en släng av sleven, där är man så stolt över att endast en dryg procent röstade på SD. Det kan ju inte ha något samband med att man på två år tagit emot en (1) flykting.  SvaraRadera
 3. Södertälje tog emot fler flyktingar från Irak än vad USA och Kanada gjorde tillsammans. Kanske något för Täby, Vaxholm och Danderyd att prova under 5 år? Eller alla högbetalda och konjunkturokänsliga statliga jobb som finns i Stockholm.

  Sen kan vi diskutera rättvisa skatter eller inte.

  SvaraRadera
 4. Varför inte hålla en folkomröstning om invandringen? Med det tillägget att de kommuner som vill ha en hög invandring då får ta emot desto fler och även får ordna så att integrationen och bostäder och skolor osv fungerar bra. Det skulle direkt blottlägga hyckleriet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vill du att det ska bli som i Schweiz kanske?
   Enligt Olof Palme så skulle det sätta hämsko på politikernas möjlighet att förändra samhället. Det vill du väl inte?
   Jag menar, se hur det blivit i Schweiz. Superrika. Välfungerande.

   Radera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

 • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
 • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
 • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
 • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
 • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.