2015-06-05

Om skatteutjämning och öppna hjärtan

Regeringen vill, enligt en artikel i Svenska Dagbladet, "slopa miljardrabatten som Alliansen införde för de rika kommunerna när det gäller det kommunala skatteutjämningssystemet miljardrabatten". Detta kallas i artikeln av kommunalrådet Olle Reichenberg (M) i Danderyd och kommunalrådet Leif Gripestam (M) i Täby för "för jävligt" respektive "helt orimligt".

Att en sänkning av ett belopp som vissa kommuner (utan att få någonting i gengäld) tvingas överföra till andra kommuner beskrivs som en "rabatt" är i sig intressant. Det är ett utslag av precis samma "logik" som vänsterpolitiker visar prov på då de beskriver skattesänkningar i termer av utgifter för staten. Med andra ord, det är ett språkbruk som avslöjar en grundläggande oförmåga att skilja på mitt och ditt.

Vad som emellertid är ännu mer intressant är vad Reichenberg och Gripestam har sagt tidigare. I en artikel i Dagens Industri från augusti förra året ställer sig Leif Gripenstam bakom Fredrik Reinfeldts uppmaning till svenska folket att öppna sina hjärtan. I samma artikel figurerar som av en händelse också Olle Reichenberg, som där anger bostadsbrist som orsak till att den kommun han leder tar emot så få nyanlända. Detta är också en omständighet som Gripenstam gör en stor sak av i artikeln.

Regeringen har sedan den tillträdde aviserat ett flertal skattehöjningar, varav den som nu Täby och Danderyd ser ut att drabbas av bara är en i raden. Att regeringen gör detta beror på att den är i desperat behov av pengar. Detta beror i sin tur på, vilket Fredrik Reinfeldt själv konstaterade i sitt Öppna era hjärtan-tal, att den extremt stora invandringen till Sverige (som Fredrik Reinfeldt öppnade för i och med migrationsuppgörelsen med Miljöpartiet) har ätit upp reformutrymmet och orsakat att de offentliga finanserna idag går med stora underskott.

Av denna anledning borde regeringens besked glädja Gripestam och Reichenberg. Då Gripestam häromåret ställde sig bakom Fredrik Reinfeldts uppmaning till svenska folket att öppna sina hjärtan, borde han nu ställa sig positiv till att detta får praktiskt genomslag i hans egen kommun, tillika Fredrik Reinfeldts hemkommun.

Av samma anledning har Reichenberg all anledning att ställa sig bakom regeringens beslut. Danderyd har förvisso som tidigare konstaterat inga möjligheter att erbjuda nyanlända bostäder i den egna kommunen. Tack vare skattehöjningen kommer nu emellertid danderydsborna att få vara med och finansiera bostäder till nyanlända i andra kommuner.

Det är en intressant uppvisning i hyckleri som Gripestam och Reichenberg visar prov på. Gärna öppna hjärtan, gärna en migrationsuppgörelse med Miljöpartiet och gärna vad som på nymoderatspråk kallas för "öppenhet". Bara, det vill säga, detta inte får något praktiskt genomslag i de egna kommunerna.

Relaterat:
Om kommuntvång och öppna hjärtan
DN1, DN2, Re1, Av1, SvD1, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ex5, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4