2015-06-20

Om "trigger warnings" och indoktrinering av gymnasieungdomar

Svenska Dagbladets ledarsida har idag publicerat ett läsarbrev apropå begreppet "trigger warning". Det är fascinerande – och ganska skrämmande – läsning.

Artikelförfattaren (en legitimerad gymnasielärare) berättar om hur han nyligen var på anställningsintervju på ett gymnasium (det tycks, något förvånande, inte ha rört sig om Södra Latin) i centrala Stockholm. Rektorn och en lärare på skolan ställde under denna en serie bisarra frågor till den sökande läraren.

Från skolans håll markerade man tydligt att man tog stor hänsyn till de elever som hade radikala politiska åsikter, och att skolan valt att ge dessa elever inflytande över bland annat tillsättningar av lediga tjänster. Läraren (som sökte ett vikariat i svenska och franska) fick svara på frågor om sitt miljöengagemang, om trigger warnings och om hur han ställde sig till elever som inte ville läsa texter med orden "hon" och "han" ("då eleven i fråga tog illa vid sig av texter som delar upp människor efter kön").

Texten ger förvisso bara lärarens sida av saken och det är fullt möjligt att rektorn har en väldigt annorlunda bild av vad som skedde under intervjun. Det räcker emellertid med att en bråkdel av vad läraren beskriver är sant för att det inträffade skall vara väldigt anmärkningsvärt.

Vad läraren i praktiken säger är att skolans ledning tydligt tar ställning för nyvänsterns postmoderna tankegods. Vad läraren i praktiken säger är att skolan tydligt tar ställning för den politiska ideologi som bland annat Feministiskt initiativ står för. Vad läraren i praktiken säger är att skolans ledning ogenerat bryter mot skollagen. Vad läraren i praktiken säger är att skattepengar går till vänsterradikal indoktrinering av ungdomar.

Om vad läraren skriver stämmer är detta inte främst "något man kan ha invändningar mot". Om vad läraren beskriver stämmer är detta en praktskandal som borde få alla varningsklockor att ringa. Att så ändå inte lär bli fallet säger väldigt mycket om vår samtid.

Begrepp som trigger warning må vara högsta mode inom en liten Södermalmscentrerad klick med stort medialt genomslag. Utanför denna krets lär de flesta emellertid tycka att om någonting verkligen förtjänar en trigger warning, så är det begrepp som "trigger warning" och all annan liknande idioti som vi ständigt får nedkört i halsen.
SvD1, SvD2