2015-07-24

Anders Ygeman och naiviteten

"Sverige har varit naivt" i arbetet mot våldsbejakande extremism, hävdade igår inrikesminister Anders Ygeman i en intervju. Det är ett intressant uttalande, inte minst i ljuset av den ledare i vilken Expressens Ann-Charlotte Marteus tidigare i juli sågade svenska politiker för att gång på gång yttra precis de orden som Ygeman yttrade igår.

I det aktuella fallet finns det emellertid en subtil skillnad. När Ygeman säger att "Sverige" har varit naivt naivt menar han i själva verket att den förra regeringen var det. I sak har Ygeman helt rätt i detta, och Ygeman själv har själv gjort en stor sak av att verka handlingskraftig i frågan. Han har till och med tagit en pistollektion, något som av en händelse råkade ske när en pressfotograf var närvarande.

Att Ygeman till skillnad från de flesta andra svenska politiker relativt rakryggat går ut med att den våldsbejakande extremismen (och då inte bara i form av nazism) är både en avskyvärd företeelse och ett stort samhällsproblem hedrar honom. Hans användning av tempus lämnar emellertid väldigt mycket övrigt att önska.

Ygemans Hans Holmérinspirerade mediedramaturgi signalerar måhända att naivt är något Sverige "har varit". Vad Socialdemokraterna och regeringspartierna däremot gör visar emellertid att naivt är något som "Sverige" (det vill säga politikerkåren) fortfarande är.

Regeringen släpar benen efter sig när det kommer till att reformera terrorlagstiftningen. Regeringen bjuder in terrorismens apologeter till samkväm på kulturdepartementet. Regeringspartierna i Stockholms stad gör utspel om att belöna de terrorister som gjort sig skyldiga till massmord, etnisk rensning och våldtäkter med förtur i bostadskön. Regeringen fortsätter på den inslagna linjen att se radikala och islamistiska organisationer som goda företrädare för "det muslimska civilsamhället". Och så vidare.

Vad Ygeman igår signalerade var att svenska politiker har varit naiva tidigare, men att så inte längre är fallet. Det är precis samma sak som oräkneliga andra svenska politiker under många år har sagt före honom. Det var inte sant då, och det är inte sant den här gången heller.
DN1, DN2, DN3, LT1, LT2, LT3, LT4, SMP1, SvD1, SvD2, SvD3, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, SR1, SR2, SR3