2015-08-19

I skuggan av Göran

Jag kommer ofta att tänka på karaktären Göran från filmen Tillsammans när jag tar del av svenska inrikesnyheter. Göran som ständigt vill vara alla till lags. Göran som ber om ursäkt när andra använder honom som dörrmatta. Göran som inte kan säga nej.

Antalet ensamkommande unga som anländer till Malmö har under de senaste veckorna nått 40 personer om dagen, skriver idag kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh i en debattartikel. Om trenden i sig kommer detta på årsbasis innebära 14 600 personer, eller motsvarande 4,6 procent av hela Malmös befolkning.

Igår uttalade sig även Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson i ämnet. Enligt honom överstiger nu antalet ensamkommande unga som söker sig till Sverige 600 personer i veckan. Om även denna trend håller i sig innebär detta på årsbasis över 30 000 personer, det vill säga i storleksordningen en tredjedel eller mer av det totala antalet asylsökande.

Dessa skall enligt rådande regler placeras på HVB-hem, någonting som är väldigt dyrt. Av dessa är en allt annat än försumbar andel varken minderåriga eller personer med asylskäl. Efter att Alliansen gjorde upp med Miljöpartiet om migrationspolitiken efter valet 2010 får i regel de allra flesta uppehållstillstånd ändå. Det är här Göran kommer in i bilden.

Göran vet att det ser ut på det här sättet. Göran inser att det hela är ohållbart. Göran förstår mycket väl att det hela kommer ta en ände med förskräckelse. Göran är emellertid alldeles för försynt och viljelös för att säga nej, varför Göran låter det hela fortsätta.

Därför ägnar Göran allt mer tid åt att lura sig själv. När varningsklockorna ringer allt högre svarar Göran med att hålla för öronen. Självbedrägeriet upptar allt mer av Görans allt mer neurotiska vakna tid, och vad hans nattsömn beträffar blir denna bara sämre och sämre för varje dag som går.

Göran återfinns överallt i Sverige. Han återfinns i regeringen, han återfinns i riksdagen, han återfinns i departement och på myndigheter, han återfinns på tidningsredaktioner och han återfinns förmodligen också på din arbetsplats och i din vänkrets. Den undergivne Göran är ett verktyg i händerna på rabiata idealister och fanatiska utopister. Göran är, sin underdånighet till trots, ironiskt nog farlig.

Läs även:
Anna Dahlberg, Håkan Boström, Jonas Andersson #1, Jonas Andersson #2
DN, SvD1, SvD2, Ab1, Ex1, Ex2, LT1, SMP1