2015-10-14

Anna Kinberg Batra förtjänar en andra chans

Jag har under dagen sett Anna Kinberg Batra bli utskälld för sin icke-konfrontativa linje i budgetfrågan. Själv tycker jag faktiskt att hon nu förtjänar en andra chans.

För mig var länge en en röst på något annat parti än Moderaterna någonting uteslutet, och hade så också varit ända sedan jag blev röstmyndig. Under regeringen Reinfeldts andra mandatperiod körde emellertid det parti som dittills alltid hade varit mitt självklara val så illa i diket, att jag i september förra året endast kände förakt för det.

Detta förändrades inte i och med Fredrik Reinfeldts avgång, tvärtom. Dels valde partiet att ingå decemberöverenskommelsen, dels framstod Anna Kinberg Batra med sina ständiga hänvisningar till "öppenhet" som en politisk klon av Fredrik Reinfeldt. Moderaterna var nu inte bara ett parti som totalt hade svikit det förtroende jag gav det 2010, det var dessutom ett parti som inte längre var relevant.

Den senaste tiden har emellertid någonting hänt, och detta någonting hade redan börjat hända när DÖ förra veckan hastigt och lustigt föll. Man skall inte övertolka detta, och Moderaterna och Anna Kinberg Batra är naturligtvis inte i närheten av att återvinna det förtroende som har gått förlorat. Vad man däremot nu har gjort är att visa prov på såväl krisinsikt som vilja till förändring.

Huruvida detta är tillräckligt kan på goda skäl ifrågasättas, men faktum är att detta är det enda hopp vi har. Utan Moderaterna kommer helt enkelt ingen förändring att komma till stånd. Vad mer är, Kinberg Batra trängs nu från flera håll samtidigt. Inte ens en vecka har gått sedan hon befriades från den tvångströja som var Fredrik Reinfeldts avskedsgåva till den svenska väljarkåren och sitt parti, men hon har redan att navigera ett minfält.

I detta läge är budgetfrågan en bisak. Den rödgröna budgeten är usel, men jämfört med det faktum att asyltrycket på Sverige omräknat till på årsbasis nu motsvarar närmare en halv miljon personer, är budgetfrågan en petitess i jämförelse. Det absolut kritiska för Sveriges del är nu i stället en uppgörelse om migrationspolitiken.

Det är dessvärre fullt möjligt att Anna Kinberg Batra inte är denna uppgift mogen. Om hon inte inom en relativ snar framtid skrider till handling och gör allt för att få en migrationsöverenskommelse till stånd, förtjänar hon inte heller någon pardon. Att i nuläget ägna sig åt krypskytte mot henne för hennes agerande i budgetfrågan riskerar emellertid inte bara att bli kontraproduktivt, det är dessutom att sila mygg och svälja kameler.

Vissa har emellertid hävdat att Moderaterna, genom att fälla regeringens budget, lättare kan tvinga Socialdemokraterna till förhandlingsbordet. På så sätt skulle sannolikheten för att få en migrationsöverenskommelse till stånd också öka. Jag är inte särskilt övertygad om detta.

För det första vill Centerpartiet inte ha någon uppgörelse om en striktare migrationspolitik. Därmed ligger det inte heller i partiets intresse att fälla regeringen, i syfte att få en sådan till stånd. Rent teoretiskt kan Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Sverigedemokraterna med sina totalt 168 mandat även utan Centerpartiets hjälp fälla de rödgröna partiernas (159 mandat) budgetproposition. Detta är emellertid ett vågspel som kan omintetgöras genom till exempel taktikröstning.

Skulle det hela lyckas är ett fullt möjligt utfall att all eventuell socialdemokratisk kompromissvilja därefter är som bortblåst. Vad mer är, om detta leder till regeringsskifte kommer Centerpartiet då (precis som Miljöpartiet idag) försöka blockera alla försök att få en omläggning av migrationspolitiken till stånd. Skulle försöket att fälla regeringen och dess budget däremot misslyckas, skulle ändå försöket som sådant drastiskt kunna minska Socialdemokraternas kompromissvilja.

Om Anna Kinberg Batra i detta läge gör bedömningen att riskerna med att ta strid om budgeten är alldeles för höga, kan detta med andra ord vara ett väldigt genomtänkt och klokt beslut. Av bland annat denna anledning tycker jag att hon nu förtjänar en ärlig chans. Fortsätter allting som vanligt under november och december är det däremot hög tid att gräva upp stridsyxan igen.
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, Exp1, Exp2, SVT1, GP1