2015-10-13

De goda människornas tystnad

De senaste sju dagarna har 9 603 personer sökt asyl i Sverige. Detta motsvarar ett asyltryck på över en halv miljon människor om året. Detta är ingen statistisk anomali, det är den logiska fortsättningen på en utveckling som nu har pågått en längre tid. Det är, helt enkelt, en ny verklighet som vi nu har att förhålla oss till. En verklighet som inte försvinner, alldeles oavsett hur ofta eller högt vi än sjunger Kumbaya och We Shall Overcome.

Jag vet av olika anledningar att denna blogg har ett flertal påfallande namnkunniga läsare. En del av dem gör en storartad insats för att hyfsa den pinsamt låga samhällsdebatten. Andra undviker emellertid kliniskt att göra några kontroversiella utspel, eller framför aldrig någon kritik utan att först linda in, spä ut och villkora den så mycket att budskapet blir praktiskt taget meningslöst.

Jag antar att jag inte kan klandra någon för detta, det finns trots allt en anledning till att jag själv har valt att vara anonym. Med ett asyltryck som på årsbasis motsvarar över en halv miljon människor kan vi emellertid inte längre fortsätta som vi har gjort de senaste åren. Vad som pågår är fullständigt vansinnigt, och alla opinionsbildare med vett nog att inse detta måste nu ta bladet från munnen.

Alla med en medial plattform har nu en förbannad skyldighet att ta ställning. Inte genom inlindade och vaga utspel, inte genom att ängsligt anpassa sig till en alltmer rabiat och verklighetsfrånvänd poststrukturell vänster, utan genom att berätta hur det faktiskt ligger till. I ett läge då Sverige "leds" av en svamlande statsminister som inte förmår ta ens grundläggande ansvar, i ett läge då en akut kris med närmast sovjetisk precision konsekvent tonas ned i nyhetsflödet, kan ni inte längre kosta på er lyxen att vara tysta.

Samtidigt bör alla rasister, näthatare, konspirationsteoretiker och rabiata sverigedemokratiska partister ligga lågt. Ni hjälper inte, ni bara stjälper och förstör för alla andra. Ni tillhör inte någon klarsynt elit som såg ljuset långt före alla andra, tvärtom bidrog ironiskt nog många av er till den situation som nu har uppstått genom att rösta in Sverigedemokraterna i riksdagen 2010 (även om ansvaret för vad som sedan hände, märk väl, i första hand ligger på en småsint Fredrik Reinfeldt och ett skogstokigt Miljöparti).

De enda som har glädje av er kommentarsfältstourettes, av era trådbombningar, av era smaklösa skämt och och av era länkar till rasistiska och konspirationsteoretiska hemsidor, är den postmoderna vänstern. Genom att peka på och göra en stor sak av ert förkastliga beteende lyckas samma postmoderna vänster gång på gång ducka för den egentliga debatten. Då samma postmoderna vänster fullständigt saknar hållbara argument, och därför inte heller kan vinna debatten på rent spel, kommer givetvis också dessa distraktioner som en skänk från ovan.

Läs även:
Motpol, Göran Fröjdh, HAX
DN1, DN2, DN3, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SR1, Exp1, Exp2, SVT1