2015-10-15

Klåpare och fanatiker

Så länge inte extremisterna i Miljöpartiet slängs ut ur regeringen, lär samma regering inte förmå att göra någonting alls åt asylsituationen. Detta trots att asyltrycket på Sverige nu omräknat till på årsbasis motsvarar närmare en halv miljon personer. Personer som för övrigt kommer till ett land som även utmärker sig genom att stoltsera med i-ländernas sämsta integrationsresultat.

Det är en absurd och fullständigt ohållbar situation. Detta inser förmodligen också de flesta ledande socialdemokrater, men de utopistiska fundamentalisterna i Miljöpartiet blockerar emellertid effektivt alla försök att lägga om politiken. Så länge riksdagsmajoriteten inte på ett eller annat sätt tar sitt ansvar och hindrar de miljöpartistiska fanatikerna från att orsaka mer skada, står Stefan Löfvens enda hopp därmed till att Någon Annan™ skall träda in och ta det ansvar som han och hans sorgliga regering inte är kapabla att ta.

Turligt nog för Stefan Löfven finns det den här gången för ovanlighetens skull faktiskt en liten chans att Någon Annan™ skall träda in och ta detta ansvar, nämligen EU. Just nu möts EU-ländernas regeringschefer i Bryssel för att diskutera hur EU:s yttre gräns skall kunna upprätthållas. I detta läge väljer emellertid Sveriges fåvitske statsminister att sätta sig på tvären.

"Gränskontroller det är ett nationellt mandat, en nationell kompetens", sade Löfven tidigare idag till Ekot. "För svensk del så gäller inget annat än att det är landet Sverige som sköter sina gränser", utvecklade han därefter sitt resonemang.

Vad som kommer ur Löfvens mun har emellertid inte någonting som helst med verkligheten att göra. Tidigare har han påstått sig "ta ansvar", han har hävdat att den kaosregering han leder står för "ordning och reda" och han har betonat vikten av en "reglerad invandringspolitik", trots att det krävs en idiot för att ta dessa påståenden på allvar. Nu hävdar han att gränskontroller är "ett nationell mandat" (vilket det i första hand inte är så länge Sverige är med i Schengen) och påstår därtill att Sverige "sköter sina gänser".

Sverige "sköter" emellertid inte sina gränser, tvärtom står samma gränser vidöppna. Polisen har tappat kontrollen, ensamkommande unga försvinner och statliga företag ägnar sig åt flyktingsmuggling i stor skala. I detta läge avfärdar emellertid Stefan Löfven bryskt de förslag som skulle kunna hjälpa honom att återfå åtminstone en smula kontroll över situationen. Kan själv!, utropar dagisbarnet Stefan Löfven självsäkert samtidigt som han petar in två spikar i vägguttaget för att se vad som händer.

På ett eller annat sätt måste riksdagsmajoriteten nu sätta stopp för vad som pågår. Det är deras förbannade skyldighet, precis som att det nu är varje opinionsbildare med probleminsikts skyldighet att tala ur skägget. Problemet är inte att Sverige har en dålig regering, problemet är att ett gäng klåpare och fanatiker leder Sverige rakt mot avgrunden.
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, SvD1, SvD2, SvD3, Exp1, SR1