2015-10-04

När den tredje statsmakten agerar regeringens krockkudde

Det har talats mycket om civilsamhället på sistone. Vad som har avsetts har inte sällan varit renodlade utslag av vänsterextremism, men också en form av synnerligen icke-spontana insatser som har påbjudits av de tidningar som ser det som sitt uppdrag att granska och uppfostra folket, snarare än att granska makten.

I snart en månad har det svenska asylsystemet i snabb takt gått mot kollaps, någonting som till och med den valhänta och inkompetenta så kallade samarbetsregeringen igår slutligen erkände. Den så kallade tredje statsmakten har emellertid hela tiden konsekvent tonat ned detta, även efter gårdagens bisarra utspel.

Enstaka analyser har förvisso synts till, men sådana har utgjort undantag snarare än regel. Detta i ett läge då Sverige och den svenska politiken står inför gigantiska förändringar. Den tredje statsmakten har i praktiken kapitulerat från sitt uppdrag att granska makten. Den tycks i stället ha börjat se det som sitt uppdrag att skydda och agera krockkudde åt oansvariga politiker, och har därtill stundom gått i bräschen för den ohejdade populismen.

Dagens DN-intervju med Stefan Löfven är ett utmärkt exempel på detta. Löfven ger inte några meningsfulla svar på de frågor som ställs och låter därtill antyda att Sverige skulle ha ett födelseunderskott (när Sverige i själva verket har ett födelseöverskott), men slipper trots detta alla kritiska följdfrågor. När han hävdar att allting nog kommer att gå bra, förmår han inte att ge ett enda hållbart exempel på varför.

I artikeln berättas att regeringen har vad som beskrivs som en "plan i tre steg". För det första, får läsaren veta, hoppas regeringen att det snart blir fred på jorden. För det andra, informeras läsaren, hoppas regeringen att övriga EU-länders regeringar inom kort kommer att fatta beslut som räddar den svenska regeringen. Detta trots att en sådan räddningsaktion inte ligger i nämnda utländska regeringars intresse.

För det tredje, blir läsaren upplyst, hoppas Löfven att en magisk fé inom kort skall göra något åt det faktum att de svenska integrationsresultaten (till följd av den socialistiska politiken) utmärker sig som de sämsta i OECD. Detta väljer Löfven att kalla för "nationell samling", till synes omedveten om att detta var namnet på Vidkun Quislings norska nazistparti. Och ja, de kritiska frågorna fortsätter även nu att lysa med sin frånvaro.

Denna intervju kompletteras med en "analys" av Ewa Stenberg. Denna är förvisso inte något hyllningstal, men det faktum att den bara flyktigt berör Löfvens uppenbara totala oförmåga att hantera de enorma problem Sverige står inför, gör att den trots detta framstår som närmast DDR-mässig i sin undfallenhet gentemot makten. Talande nog antyder dess titel ("Löfven har de flesta problem kvar att lösa") att det åtminstone går åt rätt håll, trots att problemen i själva verket förvärras i accelererande takt.

För på dagen 32 år sedan valde 100 000 svenskar att demonstrera mot Socialdemokraternas planer att konfiskera det privata näringslivet, en demonstration som på många sätt blev nådastöten för samma vansinniga planer. Detta var kanske det svenska civilsamhällets finaste ögonblick.

De många nutida hyllningarna av det svenska civilsamhället till trots, så tycks emellertid samma civilsamhälle idag mest ha gått ned sig i en medieinducerad tät valiumdimma. Vansinnet fortsätter alltjämt, och detta med såväl den tredje statsmaktens som med den riksdagsmajoritet som kallar sig för "oppositionens" goda minne.

(Och förresten: Vem är John Galt?)

Läs även:
Per Hagwall
DN1, DN2, DN3, DN4, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ex5, Ex6, Ab1, Ab2, Ab3 Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8, Ab9, Ab10, Ab11

9 kommentarer:

 1. Det är helt obegripligt att inga kritiska frågor ställs. Hur ska situationen lösas? Jag är väldigt rädd att Sverige kommer att bli ett samhälle med enorma sociala problem i framtiden.

  SvaraRadera
 2. Löfven har nog sett filmerna om Miss Secret Agent allt för ofta. De avslutar varje uttalande med "And World Peace"

  SvaraRadera
 3. Har inte så mycket att tillägga, men vill lägga ett tack till alla de andra du får. Bra skrivet.

  Var det Mosebacke Monarki som hade en politiker med ett trestegsprogram? "först skall det bli bra, sedan skall det bli ännu bättre, sedan skall det bli, med förlov sagt, jävligt bra."


  SvaraRadera
 4. Intervjun var ju ingen intervju utan ett antal välvilliga frågor som skulle ge Löfven möjlighet att säga de rätta sakerna.

  SvaraRadera
 5. Jag är imponerad över att du lyckas samla dina tankar och formulera dig klart.
  Själv hittar jag inget att säga.
  Så tack.

  SvaraRadera
 6. Tack för ditt engagemang och att du delar med dig.

  SvaraRadera
 7. En av de roligare sågningarna av en av de sorgligare realiteterna, och avrundat med att ropa Rand. Hatten av för skribenten. Tror någon att Löfven sitter kvar i sadeln till 2018?

  SvaraRadera
 8. Herr J a k a skogsnisse6 oktober 2015 00:26

  Hmm...

  Måste fråga - var mitt bidrag och utvikning kring John Galt/Johan Norberg m fl för raljant (elak) för att publiceras? Jag är inte "stött" utan snarare ärligt angelägen att inte trampa över bloggens gränser för anständighet. Det är ditt privilegium att sätta gränsen och jag vill för eventuella framtida inlägg gärna få feedback om det nu förhöll sig så.

  Om du vill ge en kort kommentar har du min mejladress. Mvh

  SvaraRadera
 9. Herr J a k a skogsnisse:
  Ja. Det står klart och tydligt "undvik plumpa påhopp" i kommentarsreglerna.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

 • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
 • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
 • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
 • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
 • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.