2015-10-03

Det är nu det blir allvar på riktigt

Tidigare under lördagen kallade Morgan Johansson och Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson till direktsänd presskonferens klockan 17.00. Tidpunkten var så okonventionell att detta direkt väckte många debattörers intresse och nyfikenhet. När presskonferensen till slut så hölls framkom egentligen inget nytt. Samtidigt förändrades emellertid allt.

Vad herrarna Johansson och Danielsson valde att bekräfta var nämligen precis det som flera av oss bloggare under den senaste månaden har påtalat gång på gång (men som journalistkåren i det närmaste helt har ignorerat), nämligen att asyltrycket på Sverige den senaste tiden har blivit fullständigt ohållbart, även med den svenska humanitära stormaktens mått mätt.

Anders Danielsson var sitt vanliga aristokratiska jag, men Johansson framstod som väldigt pressad. Han svettades, han stakade sig och vid några tillfällen lät det som att hans röst var på väg att brista. Den bild han förmedlade var den av en minister endast en dålig nyhet från ett större nervsammanbrott.

Trots detta ämnar regeringen inte, förklarade Johansson, göra något åt volymerna™. "Jag tror vi måste vänja oss vid den här tanken", förklarade tvärtom Anders Danielsson där han stod framför ett diagram som visade hur de redan extrema volymerna™ plötsligt ökade lavinartat. Det nuvarande systemet, förklarade generaldirektören, har nu kommit "vägs ände". Därför kommer man nu börja "ianspråkta [...] evakueringsplatser", vilket i klartext betydde att husera asylsökande i bland annat gymnastiksalar.

"Det rör sig om cirka 10 000 sådana platser runtom i Sverige" som "kan" komma att tas i anspråk, förklarade samma Danielsson som strax innan hade påpekat att läget nu var sådant att det behövdes tusen nya platser varje dag. Att detta bara ger en frist på tio dagar förklarade generaldirektören emellertid inte, men han började strax därefter tala om både en "nationell mobilisering" och modulhus.

10 000 personer som bor kvar på Migrationsverkets boenden, trots att de beviljats uppehållstillstånd, skall nu tack vare Folkpartiet dumpas på de redan hårt prövade kommunerna, förklarade därefter Johansson. Ytterligare 6 000 som bor kvar på Migrationsverkets boenden trots att de fått avslag på sina asylansökningar skall nu avvisas, påstod därefter Johansson. (Hur det kan komma sig att ett land som påstår sig vara en rättsstat under en längre tid och för skattebetalarnas pengar tillhandahållit kost och logi åt 6 000 personer som vistas i Sverige illegalt, gick ministern däremot inte in på.)

Jag är "övertygad om att vi kan klara det här som land" förklarade Johansson, bara för att strax därefter förtvivlat konstatera att man nu var tvungen att "trolla med knäna" och därtill var beroende av de för Socialdemokraterna så förhatliga frivilligkrafterna. "Vi är ett välorganiserat land" förklarade Johansson, och tillade därefter (med ett röstläge och ett kroppsspråk som tydligt signalerade att han desperat försökte övertyga sig själv om sanningshalten i detta) att "vi har en ordning, trots allt".

"Slut.", avslutade han därefter märkbart lättad sitt anförande. Johanssons lidande var emellertid ännu inte över, för en SVT-journalist hade nu frågor att ställa. "Varför har ni kallat till den här presskonferensen?", frågade SVT:s reporter migrationsministern.

Johansson gav ett floskulöst standardsvar, men det var svårt att inte tolka den underliga presskonferensen som en signal till riksdagsmajoriteten. "Förstå hinten och fäll regeringen", tycktes Johanssons förtvivlade ögon signalera. "Gå åtminstone med på en blocköverskridande uppgörelse om migrationspolitiken så att vansinnet får ett slut", tycktes den desperate och till Miljöpartiets vansinne utlämnade Johansson vilja förmedla till DÖ-nickarna i den så kallade oppositionen.

Reportern nöjde sig emellertid med Johanssons icke-svar, och fortsatte raskt till nästa fråga. Det var kontroversiellt, lät objektiva SVT:s reporter antyda, att regeringen nu avsåg att avvisa de 6 000 personer som på skattebetalarnas bekostnad och med statens goda minne vistas i både Sverige och i Migrationsverkets lokaler illegalt. Johansson fick därför försvara detta, och då han gjorde detta genom att upprepa sin chefs favoritfloskel om "ordning och reda" signalerade hans röst en förtvivlan så avgrundsdjup att effekten blev direkt komisk.

"Ingen skulle kunna förutsett hur det här skulle utvecklas", avslutade en desperat Johansson intervjun. Regeringens totala oförmåga att hantera situationen kan inte illustreras så mycket tydligare än så. Det är nu det blir allvar på riktigt. Det är nu den köpstarka medelklassen (som från etniskt homogena och välbärgade bostadsområden påstår sig gilla olika, njuta av mångkulturen och önska sig ett "ökat flyktingmottagande") plötsligt kommer att få se sina cirklar rubbade.

Det kommer bli ett bryskt uppvaknande för väldigt många, varför vi nu går in i en väldigt dramatisk tid. Det är väldigt svårt att förutsäga vad som att hända framöver, men det är ingen långsökt gissning att utvecklingen kommer bli spektakulär.

Läs även:
Anna Dahlberg, Den sjätte mannen, Motpol, Johan Westerholm
DN1, DN2, DN3, DN4, SvD1, SvD2, SvD3, SVT1, SVT2, Exp1, Exp2, Exp3