2015-10-02

Investera i guld?

Jag är den förste att erkänna, bloggen har blivit enkelspårig. Det tröttar måhända ut läsarna, men det tröttar också ut mig. Av denna anledning kommer jag framöver försöka skriva mer om de ämnen jag faktiskt brinner för. Dagens inlägg kommer därför handla om vad romarna kallade för aurum, vad fysikerna kallar för grundämne 79, vad EU:s livsmedelsbyråkrater kallar för E175 och vad som i dagligt tal kallas för guld.

En gång i denna bloggs barndom sågade jag fenomenet investeringsguld. Essensen av vad jag skrev då håller egentligen fortfarande, men jag har sedan dess trots detta ändå kommit att omvärdera guld. Anledningen till detta är delvis att det är förmånligare att köpa guld nu än då, men också för att den kris som då fick guldpriset att skjuta i höjden idag har blivit närmast kronisk.

Guld har fyra uppenbara fördelar. Den ena är att en investering i guld är inflationssäkrad. Den andra är att guld lätt kan göras osynligt för staten. Den tredje är att guld (till skillnad från de flesta andra fysiska investeringar) lagrar mycket värde per volymenhet. Den fjärde är att priset gå guld tenderar att gå upp i tider av finansiell oro, det vill säga samtidigt som värdet på de flesta andra investeringar går ned. Den som investerar i guld i goda tider kan därmed neutralisera effekterna av en kris, eller rentav tjäna på en sådan.

Nackdelen med att investera i guld är att en sådan investerings realvärde inte ökar på lång sikt, något som enligt gängse ekonomiska teorier däremot gäller för investeringar på börsen. Jag är personligen inte helt övertygad om att detta fortfarande är någonting man bör sätta allt för stor tilltro till, men oavsett vilket har börsen de senaste 15 åren präglats av våldsam instabilitet. Det var först i år som börsindex förmådde slå rekordet från IT-bubblans dagar. Sedan dess har emellertid börsvärdet sjunkit dramatiskt igen.

Risken för att detta fortsätter är hög. Eurokrisen är fortfarande olöst och centralbanker världen över har i och med lågräntepolitiken målat in sig själva i ett hörn. De räntehöjningar som har blivit nödvändiga har på samma gång blivit omöjliga att genomdriva, eftersom skulderna under denna tid ökat dramatiskt och gäldenärerna därmed inte skulle klara en återgång till mer normala räntenivåer. Världsekonomin påminner idag om en sjukhuspatient som lades in akut under finanskrisen och därmed skrevs ut, bara för att ännu en gång läggas in akut under eurokrisen.

Nu har patienten ännu en gång blivit utskriven, men i strid med överläkarens rekommendationer. Patienten får ständiga kortisoninjektioner och behöver varje dag 20 olika sorters piller för att inte kollapsa, men den bleka hyn och ringarna under ögonen har sminkats över och såväl patienten som patientens anhöriga gör nu sitt bästa för att mot bättre vetande intala sig att faran är över.

För Sveriges del förvärras därtill situationen både av att regeringen varken förmår eller vågar göra sitt jobb och av att en vätgasfylld zeppelinare till bostadsbubbla går mot sin oundvikliga krasch. En sådan krasch skulle ta den svenska börsen (och eventuellt också den svenska kronan) med sig i fallet. Guldet, däremot, skulle med allra största sannolikhet klara sig utmärkt.

Den som funderar på att investera i silver bör däremot tänka om. För det första är investeringssilver i Sverige belagt med moms, vilket i praktiken gör de flesta sådana investeringar olönsamma. För det andra är silver volymineffektivt då det (i dagsläget) kostar mindre än 6 000 kr/kg. Detta innebär rent konkret att en större investering i silver blir väldigt otymplig. I bjärt kontrast mot detta står det faktum att det räcker med drygt 300 gram guld för att inflationssäkra 100 000 kr.

Den som överväger att investera i guld bör emellertid vara medveten om riskerna. Att förvara investeringsguld i bankfack är påfallande osäkert och som exemplet Cypern nyligen visade oss går tillgångar i banker allt annat än säkra från staten. Den som däremot förvarar guld i hemmet riskerar å andra sidan att drabbas extra hårt vid ett inbrott. En sådan lösning talar man därför väldigt tyst om, samtidigt som man lämpligtvis investerar i någon form av kassaskåp. Det är också viktigt att vara varsamt med sitt guld, eftersom värdet på till exempel guldmynt sjunker om de repas eller på annat sätt skadas.

Sist men inte minst är det värt att notera att den som verkligen är orolig för framtiden inte i första hand bör investera i guld, utan i bly och konserver. Därtill bör man i så fall satsa på ett boende med egen brunn i en mindre ort på landet, där man är välkommen som medlem i det lokala jaktlaget. För att förbereda sig inför scenarier av den typen bör man emellertid konsultera andra bloggar än min.

Svenska återförsäljare av investeringsguld:
Tavex, Liberty Silver, Guldcentralen


Blev omnämnd i dagens Radio bubb.la som bland annat handlade om just guld

DN1, DN2, SvD1, SvD2, SvD3, Ex1, Ex2, Reg1