2015-10-26

Nonsensfrågor och nonsenssvar

"Det här är människor som flyr för sina liv". Så kommenterade Stefan Löfven i gårdagens Agenda de spänningar som uppstår i mindre samhällen där staten anlägger asylboenden.

Många av de människor han talade om har flytt för sina liv. Sedan dess har de emellertid passerat Turkiet, Grekland, Makedonien, Serbien, Kroatien, Slovenien, Österrike, Tyskland och ibland också Danmark. När de anländer till Sverige har de sedan länge befunnit sig i såväl fred som säkerhet, och deras asylrätt har till fullo respekterats i åtminstone två av de länder de passerat på vägen.

Syrien sträcker sig inte över Anatolien, Bosporen, Thrakien, Balkan, Alperna, Mellaneuropa, Jylland och de danska sunden. Den som befinner sig i Österrike, Tyskland eller Danmark har sedan länge lämnat såväl krig och förtryck som den asylsökandes rättslöshet bakom sig. De som ändå söker sig vidare mot Sverige flyr inte längre för vare sig sina liv eller chansen till ett värdigt mottagande, de drivs av andra motiv.

Detta är, märk väl, förståeligt. Hade vi varit i deras skor och vetat att ett land med ett extremt generöst bidragssystem varit så förlamat av konflikträdsla att det inte förmådde säga nej, hade många av oss med allra största sannolikhet gjort precis samma sak. Detta är emellertid ingen ursäkt för att fortsätta som nu. Tvärtom, det belyser bara hur vansinnig den rådande migrationspolitiken är.

Argumentet att de personer som nu tar sig till Sverige gör detta eftersom de "flyr för sina liv", är därmed intellektuellt ohederligt. Det förmedlar inte bara en direkt felaktig bild av verkligheten, det är därtill ett exempel på en väldigt ful argumentationsteknik.

Genom att åberopa starkt känsloladdade argument försöker Stefan Löfven (och andra med honom) inte bara att vifta bort högst berättigad kritik mot vad som i själva verket är ett gigantiskt politiskt misslyckande. Vad mer är, de lägger sig därtill till med en falsk moralisk överlägsenhet när de bagatelliserar de ytterst kostsamma misstag som de själva gjort sig skyldiga till.

Det är emellertid inte bara Stefan Löfven som förtjänar kritik för gårdagens intervju. Agendas Anders Holmberg ställde inte Löfven till svars för talet om "människor som flyr för sina liv". Ej heller fick Löfven svara på någon fråga om hur landet med i-ländernas sämsta integrationsresultat skall kunna hantera EU:s största asylmottagande.

Stefan Löfven slapp även att svara på några frågor om hur detta påverkar den svenska statsbudgeten. Han slapp förklara hur fler länder skall kunna ta ansvar ens om de vill, när det är den politik de svenska politikerna har tagit beslut om som lett till det abnorma trycket på Sverige.

Vad Stefan Löfven däremot avkrävdes svar om var varför Sveriges situation skulle vara så mycket värre än till exempel Libanons. Att Löfven inte förmådde ge ett sådant svar är i sig talande, men det centrala i sammanhanget är att jämförelsen inte är relevant.

De syrier som befinner sig i Libanon erbjuds inga permanenta uppehållstillstånd. De erbjuds inte sociala förmåner på samma villkor som landets egna medborgare, de erbjuds inte rösträtt i kommunalval, de erbjuds ingen retroaktiv föräldrapenning och de erbjuds ingen förtur i bostadskön.

Vad Libanon främst har gjort är att upplåta mark. Kostnaden för lägren betalas emellertid från annat håll och de syrier som befinner sig i dessa läger är inte i närheten av att åtnjuta samma rättigheter som landets egna medborgare. Situationen i Libanon går, kort sagt, inte att jämföra med situationen i Sverige. Vad Holmberg gjorde var att jämföra äpplen med päronsaft.

Anders Holmbergs fråga var därmed lika intellektuellt ohederlig som Löfvens tal om "människor som flyr för sina liv". Att Löfven trots detta inte förmådde besvara frågan är i sig ett fattigdomsbevis, men framför allt sätter Löfvens svar och Holmbergs ytterst underliga val av frågor fingret på vilken bedrövligt låg nivå den svenska samhällsdebatten förs på.

Läs även:
Den sjätte mannen, Motpol
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, SvD1, SvD2, SvD3, Ex1, Ex2

8 kommentarer:

 1. Ja ... anledningen till att man måste söka sina svar annorstädes är just svenska politiker och svenska journalister. Dock anser jag att flertalet svenska journalister har ryckt upp sig. I synnerhet på SvD och GP.

  Bland politikerna ser trenden ut att vara långsamare.

  Bloggarna är dock helt fantastiska. Klara och skarpa som vinteristappar.

  Just nu letar jag efter vad som förklarar Morgan Johanssons uttalande om att TUT mm tidigast kan införas dec-16. Någon lagändring som behövs? Och Migverket kunde ... 2013(? och ensamt i Europa) införa PUT för syrier bara så där kan väl ändra till TUT bara så där lika fort?

  SvaraRadera
 2. Ja, vi har inte bara politiker som är ohederliga. Journalisterna är inte mycket bättre. Men det är klart, de befinner sig ju på samma nivå som politikerna. De har samma agenda så varför kan man förvänta sig något annat? //tompas11

  SvaraRadera
 3. Åh, vad jag önskade att vi hade en riktigt skarp poliktker. En politiker som kunde sätta dessa journalister på plats. Magert Thatcher hade gjort det. Tino sanadaji har också denna skärpa, kan inte M värva honom?
  / Karin

  SvaraRadera
 4. Det har ju fungerat i år efter år att ge dessa svar, innan läget blev så extremt som det är idag, och statsministern fortsätter väl på den gångbara vägen. Jag är verkligen rädd för de extrema sociala motsättningar som kommer att bli följden av den extrema politiken och den extrema polariseringen.

  SvaraRadera
 5. Kolla svd:s första sida idag och tappa hoppet. Här finns inga frågor eller analyser, bara mer av "vi räddar liv", det är bilder på småbarn (fast den absoluta majoriteten är unga män), det är krav på mer resurser för ensamkommande barn (fast svd i veckan lyckades publicera bilder på "barn" som såg ut att vara ca 40 år) det är väldigt mycket om problemet med bränder i asylboenden ( men inget om att igår brann det bilar i massor och dessutom skolor i Malmö igår) och det är om migrantlägret i Malmö som ska tömmas, med det gamla vanliga journalistmetoden för och emot-argument, när det för fan bara är att ta bort denna sanitära olägenhet som dessutom är ett epicentrum för prostitution och tjuveri och djurplågeri (det är ett antal stulna får som hittats instängda ståendes i sitt eget bajs genom åren). Kan media vakna upp? När ska de börja diskutera hur vi ska lösa det här, hur ska det betalas, vart är vi på väg? Jag blir galen...Om inte bloggar som din fanns kära fnord, så skulle jag dessutom känna mig helt ensam. Nu vet jag att det finns kvar människor som tänker inget här landet, det är det man får klamra sig fast vid.
  Pellafant

  SvaraRadera
 6. Till Anonym 22:55: Anledningen till att lagändring behövs är, tror jag, att beslut om asyl kan överklagas till Migrationsdomstol/Migrationsöverdomstol, och att dessa domstolar dömer tilll förmån för den sökande. Att ändra praxis till förmån för de sökande kan göras utan lagändring, men inte tvärtom.

  Vi är många som sedan länge menat att politiken måste ta tillbaka den direkta makten över asylbesluten. Detta eftersom stat/kommun tar på sig stora utgifter när asyl medges, och att sådana beslut bör göras av politiker (som ansvarar för hur resurser används), ej domare. En jämförelse med LSS (även där innebär ju ett beviljande stora utgifter) haltar eftersom LSS och liknande lagar gäller svenska medborgare (i huvudsak).

  SvaraRadera
 7. Anonym #1

  Observera att denna attitydförändring hos SVD & GP är isolerad till ledarsidorna, de vanliga journalisterna är lika j-a skogstokiga som tidigare!

  SvaraRadera
 8. Det som vare sig politiker eller journalister verkar vilja förstå är att vi måste sänka nivåerna i bidragssystemen rejält. Ner till samma nivåer som övriga jämförbara EU länder. Först då kan en jämnare fördelning av asylsökande bli möjlig, och det genom att låta "marknadskrafterna" råda. Att hålla på att dagdrömma om att man ska förhandla och komma överens om en omfördelning inom EU är rent självbedrägeri.
  Andra länder är inte intresserade av att ta över Sveriges kostnader. Flyktingarna är inte intresserade av att flyttas någonstans så länge dom blir så väl försörjda här.
  Det kan helt enkelt inte fortsätta att vara så attraktivt att söka asyl i Sverige.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.