2015-10-11

Partiledarbingo

Om mindre än en timme börjar kvällens partiledardebatt. Här borde inte bara konkreta förslag på hur de akuta problem Sverige står inför skall hanteras presenteras. Här borde väljarna dessutom få en redogörelse för hur partiledarna tänker sig att dagens dysfunktionella troglodytregering skall kunna ersättas med ett fungerande styre.

Detta är emellertid Sverige år 2015, en plats och en tid då vuxenvärlden har kapitulerat, och i stället överlåtit åt curlade förvuxna barn att "styra" landet. Debatten kommer med högsta sannolikhet därför bara utgöra en naturlig fortsättning på de senaste årens ständigt tilltagande politiska haveri.

Den som ändå vill titta skriver därför med fördel ut nedanstående bingobrickor. På så sätt kan kvällens med allra största sannolikhet direkt plågsamma debatt förvandlas till en stunds familjeunderhållning.


DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, SvD1