2015-11-21

"Konkreta förslag"

Ekonyheterna rapporterade tidigare idag att regeringen nu diskuterar "en rad konkreta förslag som kraftigt skall minska antalet asylsökande till Sverige". Till dessa hör att ändra utlänningslagen så att gruppen "övriga skyddsbehövande" inte längre skall ha rätt till uppehållstillstånd.

Detta förslag låter måhända "konkret", men den som konsulterar statistiken finner emellertid att denna grupp förra året endast omfattade 122 personer. Vad regeringen planerar tycks med andra ord vara ännu ett slag i luften.

I Ekot (till vilka regeringen uppenbarligen har "läckt" dessa uppgifter) poängteras att rubriceringen "övriga skyddsbehövande" är ett inhemskt påfund, och därmed inte omfattas av några internationella konventioner™. Vad som däremot inte påpekas är att detsamma är sant för rubriceringen "särskilt ömmande omständigheter". Detta är intressant eftersom denna rubricering omfattar nästan 14 gånger fler personer än rubriceringen "övriga skyddsbehövande".

Övriga inhemska påfund som inte har något med internationella konventioner™ att göra är generositeten med med permanenta uppehållstillstånd, de facto-avsaknad av försörjningskrav vid anhöriginvandring samt frånvaron av ålderstester av påstått minderåriga. Med andra ord, även om regeringen känner sig bunden av de internationella konventioner™ som så gott som samtliga alla EU-länder gladeligen ignorerar, finns trots detta gott om lågt hängande frukt som bara väntar på att bli plockad. Om Miljöpartiet blockerar detta får Socialdemokraterna helt sonika göra upp med något annat parti.

Exakt hur out of touch med verkligheten utanför Stockholms innerstad regeringen egentligen är, är det emellertid någonting helt annat som avslöjar. Regeringen har nämligen, berättar Ekot, nu vänt sig till LRF med en förfrågan om hjälp. De få lantbrukare som återstår efter att regeringen i sin iver att beskatta och reglera allt som rör sig närmast slagit ut hela branschen skall nu, hoppas regeringen, ställa upp med boende- och praktikplatser.

Jag hoppas att Sveriges hårt prövade lantbrukare besvarar denna förfrågan med det uppräckta långfinger den förtjänar att besvaras med.
DN1, DN2, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4