2016-05-30

Om partiledardebatten och vad den säger om svensk politik

Gårdagens partiledardebatt var en djupt ovärdig tillställning. Partiledarna hade inget att säga, men framstod detta till trots närmast kokainstinna i sin iver att avbryta och överrösta varandra.

Jonas Sjöstedt framstod ännu mer än vanligt som en fanatisk sektledare som varnade för den nära förestående yttersta domen. Stefan Löfven försökte och misslyckades totalt med att leva upp till det demagogiska arvet efter Sankt Olof. En övermodig Jan Björklund lät sig förnedras av Jimmie Åkesson. Et cetera.

Som om inte detta var illa nog gavs två pseudospörsmål stort utrymme på bekostnad av alla de akuta och konkreta problem Sverige står inför. Dels ägnades mycket tid åt att diskutera huruvida Vattenfalls brunkolsfält till en kostnad av 30 miljarder kronor borde ombildas till en statlig kolsänka, trots att det är uppenbart för alla att så aldrig kommer ske. Dels ägnades mycket tid åt att i falsettoner diskutera ett nästan lika osannolikt förbud för vinstdrivande friskolor.

Det kanske mest tragiska med pseudodebatten om friskolorna är att båda blocken har fel. Jonas Sjöstedt gjorde klart att han är marxist uti fingerspetsarna – och därmed också ekonomisk analfabet – när han gång på gång förklarade hur mycket mer effektiv all produktion av varor och tjänster skulle bli, om denna bara sköttes medelst statlig centralplanering i stället för av marknadskrafter.

Stefan Löfven ville inte vara sämre, och kommenterade därför friskolornas vinster med orden "jag är noga med att vi ska använda skattebetalarnas pengar till det de är avsedda för". Det var en ytterst magstark kommentar för att komma från den främste företrädaren för det parti som gjort Sverige till landet med världens högsta skatter.

Trots att de flesta löntagare tvingas betala mer än halva sin inkomst i skatt förmår staten ej upprätthålla ett försvar, en polis, en skola eller en sjukvård värd namnet. I bjärt kontrast till Löfvens ord om att skattepengar skall gå till "det de är avsedda för" står det faktum att staten låter skattemedel gå till IS-rekrytering, terroristregimer, organiserad brottslighet, bidragsfusk och FN-diplomaters omättliga hunger efter lyx.

Regeringen avsätter astronomiska belopp till att leka "humanitär stormakt" på skattebetalarnas bekostnad. Man avsätter skattemedel till "gratis" glasögon och mediciner för medelklassens barn. Man låter skattepengar gå till att köpa regeringen ära och prestige i form av en för skattebetalarna fullständigt irrelevant plats i det korrupta och tandlösa FN:s säkerhetsråd.

Dessvärre är Alliansen inte mycket bättre. De så kallade borgerliga partierna är idag i stort sett lika benägna som sina öppet socialistiska motsvarigheter att medelst drakoniska skatter skinna allmänheten för att på detta sätt finansiera socialistiska megaprojekt.

Det slutar emellertid inte där. Genom en politik som allt oftare får karaktären av självskadebeteende gör man till synes allt för att ge den vänster som är kroniskt oförmögen att förstå skillnaden mellan svågerkapitalism och en fri och avreglerad marknad vatten på sin kvarn.

Man inte bara fortsätter den av Socialdemokraterna redan etablerade svågerkapitalistiska praktiken att skydda gamla företag samtidigt som man medelst hårda regleringar håller antalet uppstickare nere, utan utvecklar den. I stället för att låta den privata sektorn växa på den offentligas bekostnad, omvandlar man den senare till en artificiell låtsasmarknad.

Detta beskrivs av vänstern ofta som en extrem form marknadsliberalism, vilket är så långt ifrån sanningen man kan komma. På denna "marknad" har alla svenskar tvingats bli betalande "kunder", alldeles oavsett om de är intresserade av de tjänster som erbjuds eller inte.

För näringslivet råder dock inget tvång, utan såväl omfattande frihet som ren Klondykestämning. På denna "marknad" råder tack vare staten aldrig lågkonjunktur, och "entreprenörernas" inkomster garanteras av den dynamiska duon Skatteverket/Riksgäldskontoret.

Att gårdagens partiledardebatten var usel är i grund och botten helt naturligt. Ingetdera blocket har när det kommer till kritan nämligen någonting annat än usel politik att erbjuda.
DN1, DN2, DN3, DN4, SvD1, SvD2, SvD3, Exp1, Exp2

3 kommentarer:

 1. Politikerna har grävt sig ner till botten av julklappssäcken, det finns inga fler presenter eller överraskningar att dela ut. Eftersom bägge sidor av etablissemanget vill behålla högskattemodellen så är deras handlingsfrihet djupt begränsad; politik i Sverige idag handlar mest om små justeringar av befintliga lagar och pumpa ut mer (meningslösa?) paragrafer. Och även utmanarna SD sitter i samma båt, det kan uppfattas som radikala, men i det stora hela är de betongsossar med en twist. 4%-spärren håller eventuella utmanare borta från arenan, och det interna käbblet kan fortsätta. Men "något" kommer att hända, det tror jag alla är medvetna om. Vi befinner oss i lugnet före stormen, det kan vara Brexit som får skutan att kapsejsa, flyktingskrisen, eurokrisen, bostadsbubblan överbelåniningen etc etc - pick your choice.

  SvaraRadera
 2. Rekommenderar att ni avsätter tid, om inte för hela filmen på dryga 1 timme, så varje fall inledningen av Brexit, The Movie på Youtube https://youtu.be/UTMxfAkxfQ0

  ca 10-15 minuter in så tar journalisten upp hur EU centralbyråkrati "köper" lojalitet från ländernas politiska och mediala adel (den inavlade) men med ländernas pengar. Dvs ländernas skattebetalare får betala för att ländernas politiker ska kunna investera (dvs slösa) med dimridån att det är EU-pengar och inte skattepengar.

  Filmen rekommenderas skarpt. Det EU vi en gång folkomröstade om finns inte (längre). Nu är det ett gigantsikt antidemokratiskt monster.

  SvaraRadera
 3. Hoppas på Borgerlig Framtid 2018 och lite ny energi i politiken.
  http://www.borgerligframtid.se/var-politik/

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

 • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
 • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
 • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
 • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
 • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.