2018-08-26

När vikingar blir föremål för postmodern historierevisionism

'Hälften invandrare i vikingastad: ”Svensken finns inte genetiskt”'. Så lyder rubriken på en TT-artikel som häromdagen publicerades i bland annat Dagens Nyheter. Varför "nyheten" som sådan är felaktig har flera andra på ett föredömligt sätt redan redogjort för, men vad som är minst lika intressant är syftet bakom artikeln.

"Nyheten" i fråga är nämligen en del av ett mönster. Till en början yttrade detta sig i politiker och andra makthavare som gång på gång förringade och förnekade det svenska folket och den svenska kulturen. På senare år har argumentationen dock inte sällan tagit sig "vetenskapliga" former.

Amsagor om muslimska vikingar har fått stor medial spridning, trots att de inte hållit för närmare granskning utan snarare tjänat till att illustrera journalisternas personliga agendor. Dick Harrison har liknat dagens enorma inflöde av bidragsberoende asylinvandrare med forna tiders i jämförelse ytterst begränsade inflöde av arbetskraftsinvandrare med hett eftertraktade expertkunskaper Och så vidare.

Den nu aktuella artikeln är inget undantag, utan faller perfekt in i mönstret. Genom att utmåla sin aparta världsbild som vetenskap, hoppas man skapa akademisk legitimitet för vad som i själva verket är renodlad vänsteraktivism. Genom att presentera sitt agendasättande arbete som vetenskap och vetenskapsjournalistik, hoppas man ge den egna aktivismen en legitimitet den inte är i närheten att ha.

Syftet är inte bara att förnedra, förminska, demoralisera och undergräva. Syftet är också att förse dina överemotionella Facebookvänner och hjärntvättade kollegor runt fikabordet med till synes tung vetenskaplig ammunition, för att hjälpa dem vinna de diskussioner de med sina såväl usla argument som obefintliga sakkunskaper är dömda att förlora.

Huruvida metoden fortfarande faktiskt fungerar är idag minst sagt tveksamt. Vad den däremot tydligt vittnar om är hur man inom ett dekadent etablissemang gör allt för att klamra sig fast vid sina maktpositioner, och om hur den princip- och skamlöshet man är villig att hänge sig åt för att uppnå detta mål är total.