2011-11-22

Potomacträskets ankdamm

Det finns i Washington DC en rörande enighet om att budgetunderskottet måste minskas. När det kommer till hur, däremot, så är enigheten som bortblåst.

Demokraterna vill ha högre skatter, Republikanerna vill ha nedskärningar. Demokraterna kan inte tänka sig några som helst nedskärningar och Republikanerna kan inte tänka sig en enda höjd skatt. Positionerna är fullständigt låsta och kompromissviljan obefintlig. Sanningen är det amerikanska budgetunderskottet är så svindlande att både skattehöjningar och nedskärningar behövs, annars kommer USA bli nästa Italien fortare än någon kunde tro.

När kongressen tidigare i år i sista sekund bestämde sig för att öka skuldtaket, så villkorades detta med att ett så kallat superutskott skulle bildas, som skulle ha i uppdrag att utarbeta en kompromiss för att sänka budgetunderskottet. Om inte detta utskott skulle komma överens så skulle nedskärningar på 1200 miljarder dollar automatiskt träda i kraft. Well, föga förvånande så har nu utskottet just misslyckats, och vad händer? Jo, Obama utlovar ett veto mot de automatiska nedskärningarna.

De automatiska nedskärningarna var en bra idé. Kongressens demokrater hade säkert föredragit automatiska skattehöjningar istället, men det spelar egentligen ingen roll, det viktiga för den amerikanska - och den globala - ekonomin är att budgeten kommer i balans, de nackdelar skattehöjningar eller nedskärningar innebär idag är ingenting mot de apokalyptiska följder som kommer framöver om ingenting görs.

De automatiska nedskärningarna var såväl ett incitament för politikerna uppnå en balanserad budget som en garanti för att en sådan skulle nås, åtminstone delvis. Nu sätter Obama hela mekanismen ur spel, i ännu ett utspel i den politiska tuppfäktning som totalt har kommit att förlama den amerikanska politiken. Under tiden fortsätter den statsskuld som framtida generationer av amerikaner förväntas betala bara att öka...

SvD1, SvD2, DN, GP, Exp