2011-11-21

Ställ din bank mot väggen

Nordea hånar sina kunder genom att skicka ut tepåsar till dem. Räntan på kundernas pengar behåller bankerna dock förstås själva, samtidigt som de låter differansen mellan ut- och inlåningsräntorna öka. Det senare framställer de som en god gärning, som kyler av bostadsmarknaden. Det där låter troligt, inte sant? Precis som de var angelägna att kyla av kreditmarknaden i Baltikum, kanske?

Ställ din bank mot väggen! Idag erbjuder faktiskt många banker konton med ränta, även på konton med fria uttag. Det har såklart inte brytt sig om att informera dig om detta eftersom de tjänar mer på att du behåller dem på ditt vanliga skitkonto utan ränta, men de finns. Och överväg för guds skull att avsluta dina fonder och kapitalförsäkringar! De har inte varit en bra sparform på evigheter, och med skuldkrisen hängande över oss så är det inte särskilt sannolikt att de kommer bli det framöver heller.

Många ledande ekonomer (framför allt ekonomer av det slag som förutspådde finans- som skuldkriserna, när alla andra skrattade åt dem) rekommenderar idag att sälja innehaven, och har talande nog även gjort det själva. Din bankkontakt kommer säkert prisa fondernas lov om du tar upp ämnet, men det beror på att han eller hon tjänar pengar på att du sparar dina pengar där, ingenting annat. Om din bankkontakt framhärdar så skadar det ju förstås inte att fråga hur han eller hon sparar sina egna pengar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.