2011-11-08

Moralismen och verkligheten

SvD avslöjar föredömligt om hur polis och politiker bluffar om graffiti. I det aktuella fallet använder poliserna och de moralistiska politikerna de förfalskade uppgifterna som "bevis" för att Stockholms nolltoleranspolicy mot graffiti är sund och verklighetsförankrad.

Detta går igen, gång på gång. Beslutsfattare med inställningar som är baserade på moralism, snarare än forskning, logik och sanning. Beslutsfattare som, då verkligheten sviker deras moralistiska åsikter, väljer att bortse från verkligheten eller rentutav uppfinna en egen. Det gäller gäller eutanasi, det gäller drogpolitik och sprutbyten, det gäller genmodifiering - och det gäller uppenbarligen också graffiti.

Men verkligheten blir inte annorlunda bara för att man vill att den skall vara annorlunda. Tvärtom, ignorerar man vetenskapen så frånsäger man sig även ett av de viktigaste verktygen man har för att förändra den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.