2011-12-02

72 = 100 - 28

En opinionsmätning visar att 72 procent av svenskarna anser att Håkan Juholt är ett sänke för Socialdemokraterna. Återstår alltså 28 procent.

Det är inte utan att man undrar hur dessa 28 procent resonerar. Anser de kanske att Socialdemokraternas opinionsras inte beror på Juholt? Det kanske är Thomas Östros som orkestrerat det hela? Har de måhända varit kidnappade av utomjordingar de senaste månaderna, och missat hela Cirkus Juholt?

Eller kan det kanske vara så att det rör sig om människor som inte kan skilja på sak och person? Människor som, helt enkelt, med en ryggmärgsreflex tolkar frågan "tycker du ditt X är ett sänke för parti Y" som "ogillar du parti Y", och svarar därefter?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.