2011-12-02

De säger inte vad de menar och menar inte vad de säger

Björn Rosengren har har gjort det igen - ännu en gång har han sagt sitt hjärtas mening då han trodde att ingen spelade in. Juholt måste gå sade den före detta ministern i veckan i samband med en intervju med två journaliststudenter. Ett skämt, avfärdar han nu det hela.

Samtidigt säger sig sig Sven-Erik Österberg vara "trött på att misstolkas", när hans och Östros envisa vägran att uttala förtroende för Juholt tolkas som att de inte har förtroende för Juholt.

När Socialdemokraterna inte säger vad de menar och inte menar vad de säger har de inte bara ett partiledarproblem, de har ett kommunikationsproblem också. Ordet "statsbärande" börjar kännas väldigt avlägset...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.