2011-12-21

En julklapp - till mäklare och banker

Fastighetsbyråns vd Lars-Erik Nykvist kallar Riksbankens räntesänkning för en "julklapp" till landets bostadsägare. Nykvist har rätt att detta kan vara en god nyhet för den som äger en bostad idag och inte har några planer på att byta. Vad Nykvist däremot inte säger är att de låga räntorna har fått bostadspriserna att skena det senaste årtiondet. Detta har varit en god nyhet för mäklarnas arvoden, då dessa sätts i procent av försäljningsvärdet. För den som skall köpa eller byta bostad är därför den låga räntan en dålig nyhet, den vinst som en lägre ränta innebär kommer att ätas upp av lånet till den nya bostaden istället blir desto högre.

För bankerna framstod den låga räntan till en början säkert som en otrevlig nyhet. De låga räntorna gjorde dock att fler fick råd att köpa en bostad, vilket ökade efterfrågan på bostadsmarknaden med följden att priserna gick upp. Bankernas nya uppfinning "amorteringsfria lån" fick samma efterfrågan att öka ännu mer. Priserna följde såklart genast efter, och således även storleken på de lån bostadsköparna behövde ta för att kunna vinna budgivningarna. Bankernas vinster på lånen minskade därför inte av den låga räntan, snarare tvärtom.

När Riksbanken nu sänker räntan så verkar dock bankerna denna gång inte vilja följa efter. Kanske har de fått kalla fötter av hur bostadspriserna just nu i skuldkrisens spår sjunker. Istället planerar de att behålla vinsterna de kan göra på räntegapet för sig själva. Dessa vinster lär dock inte, för att göra en kvalificerad gissning, användas för att öka det egna kapitalet och på så sätt minska risken för samhällsfarliga bankkonkurser. Istället lär den - surprise! - användas för att öka direktörernas bonusar och utdelningen till aktieägarna.

När en lång ränta av mäklarna beskrivs som en "julklapp" till bostadsägarna så kunde de lika gärna spotta sina kunder i ansiktet. Den låga räntan är en julklapp - till mäklarna! Vad bankerna beträffar så har de finurligt utvecklat verktyg för att tjäna storkovan på bostadsägarna, alldeles oavsett om räntan är låg eller hög. Priset för detta är en lånebubbla som, då den spricker, kan ta hela Sveriges ekonomi med sig ned i avgrunden.

SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, Exp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.