2011-12-14

Myten om det självständiga tänkandet

Professor emeritus Gunnar Törnqvist hävdar att begreppet kreativitet har blivit urvattnat. Med hans egna ord, många yrkesgrupper utnyttjar att kreativitet blivit ett inneord och hävdar att just det som de håller på med är särskilt kreativt och nyskapande. I själva verket blandar alltför många samman att vara kreativ med att vara produktiv.

Törnqvist har såklart helt rätt. Samhället har odlat myten om kreativiteten och det självständiga tänkandet länge nu, men det handlar för det mesta bara om just myter. Skolorna säger sig vilja undvika korvstoppning och istället uppmuntra till självständigt tänkande, men det är rätt svar på frågor av typen "vilket år föddes August Strindberg?" och "hur exakt lyder citatet längst ned på sidan 23" som ger höga betyg på proven. När det kommer till kritan är det utantillkunskaperna som premieras.

Arbetsgivarna påstår sig också söka kreativa och självständigt tänkande personer i sina platsannonser. Självständigt tänkande arbetstagare är dock ofta det sista en arbetsgivare vill ha. I regel vill chefer att de anställda gör som de blir tillsagda, inte säger emot och håller sina egna idéer för sig själva. Det är micromanagement och undergivna anställda i slavuniform - kostym och slips - som gäller. Alla fina ord som hävdar någonting annat är floskler.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.