2011-12-18

Waidelich är ekonomiskt tondöv

Samtidigt som Juholt nu avslutar sin förlåt-mig-turné framträder hans sidekick Tommy Waidelich i SVT:s Agenda. Grundproblemet i eurozonen är enligt Waidelichs analys inte en gigantisk skuldsättning, banker med stor exponering mot Grekland och Italien eller budgetfiffel och brott mot konvergenskriterierna. Nej, grundproblemet i eurozonen förklarar Waidelich för svenska folket i direktsänd TV, är en för låg tillväxt.

Skuldkrisen å sin sida är i Waidelichs världsbild en följd av finanskrisen, och det faktum att de gigantiska underskotten i Grekland och Italien byggdes upp långt före 2008 har uppenbarligen ingenting med saken att göra. Det faktum att till exempel Spaniens problem orsakades av överhettning efter en lång period av hög tillväxt har tydligen också gått Waidelich förbi.

Socialdemokraterna nöjer sig alltså inte med att ha en partiledare som dragit partiet i fördärvet. De har uppenbarligen också en finansministerkandidat som inte har en susning om vad dagens djupa och farliga kris beror på. Låt oss alla hoppas på att duon Juholt/Waidelich har sänts till politisk slutförvaring i god tid före Socialdemokraterna övertar den svenska regeringsmakten igen.

SvD1, SvD2, SvD3, DN1, DN2, DN3, DN4