2011-12-18

Vägra vara bankens kassako!

Aktiva sparare har i år i stor utsträckning flytt aktiefonderna. Den stora majoriteten av fondsparare är dock passiva som låter sina besparingar fortsätta krympa i värde. I de fall dessa sparare ändå tar kontakt med banken så rekommenderar banken dem ofta att ha "is i magen" och att de rentav borde passa på att öka sina innehav, nu när det är billigt att köpa.

Bankerna lever gott på dessa passiva sparare. De behöver inte jobba för hårt för att ha kvar dem som kunder, tvärtom kan de fortsätta mjölka dem på fondavgifter mot att de i gengäld spelar bort deras pengar. Den genomsnittliga bankkunden känner sig inte tillräckligt insatt i frågan för att bilda sig en egen uppfattning, och litar på bankernas försäkringar om att fonderna på "lång sikt" (ord som de kvartalskapitalistiska bankerna älskar att använda sig av gentemot sina kunder, men inte internt) kommer att vara en lysande investering.

I själva verket får din bankkontakt provision på att lura på dig de usla fonderna, fondförvaltarna fortsätter att göra jättevinster i form av fondavgifter, trots att värdet på fonderna går ned, och bankdirektörerna kan fortsätta att ta ut groteska bonusar. Mest talande av allt är att bank- och fondfolket själva har sålt av sina egna fonder för länge sedan. De tycker risken är alldeles för hög.

Om du är rädd om dina pengar så sälj dina börsfonder idag, och sätt istället in dem på ett räntebärande konto. På detta sätt säkrar du inte bara dina besparingar, du bidrar också till en värld där fondförvaltare inte längre kan tjäna lika mycket pengar på att spela bort dina besparingar.