2011-12-18

Ingen ser elefanten i rummet

Världen 2012: EU-kritiska röster oroar sig för att demokratin skall bli skuldkrisbekämpningens första offer. I skuggan av valfusket i Ryssland sjunker en av de oljeplattformar som dagens Ryssland är helt beroende av. En gruva för sällsynta jordartsmetaller skall öppnas i Gränna, som man hoppar kunna täcka EU:s behov i 60 år.

Världen 2012: Det finns en elefant i rummet. Det finns sanningar som är för hemska för att vara sanna. Sanningar som alla därför väljer att inte se. Bristande handlingskraft i eurozonen idag kommer definitivt att göra demokratin till, om inte det första så det största, offret imorgon. Framtidens ryssar kommer finna att sina oljeplattformar stå över borrhål ned till uttorkade källor. Produktionen i gruvan i Gränna kommer, om EU börjar gå över till de lysdiodslampor och vindkraftverk den är tänkt att möjliggöra, öka exponentiellt under några år. Därefter kommer fyndigheten, på långt färre än 60 år, ha blivit uttömd, och vi är tillbaka på ruta noll igen.

Världen 2012: Miljöpartiets opinionssiffror är högre än någonsin. Samtidigt har partiet lagt sig i den bekväma politiska mittfåran, skrotat tillväxtkritiken och reducerat miljöpolitiken till krav på järnvägsutbyggnad.

Världen 2012: Eliten ser elefanten i rummet. Riskkapitalisterna gör allt för att ända till de sjunkande fondernas bittra slut kunna mjölka de grundlurade spararna på förvaltningsavgifter, pengar som de själva inte för en sekund överväger att investera på börsen. Med aggressiv telefonförsäljning skall försäljningen av blufftjänster och totalt onödiga plastprodukter hållas igång ännu en tid, så att krigskassan kan fyllas på. Till och med oppositionsledaren, som så gärna vill framställa sig som ett vänsteralternativ och fotfolkets vän blir avslöjad med att mjölka skattebetalarna på pengar.

De som har kört bilen fram till stupet har hela tiden försäkrat oss som sitter i baksätet att vägen framåt fortsätter mot det förlovade framtidslandet. Nu är de på väg att hoppa ur bilen, och de har redan försäkrat sig om att vår gemensamma resekassa följer med dem ut.