2011-12-17

USA - som en komet på väg in i solen

Att Obama och hans politiska motståndare lyckats träffa en kompromiss om budgeten i det annars så politiskt låsta Washington kan framstå som ett positivt tecken. Ideologisk låsning är dock inte den enda anledningen till oviljan att kompromissa. En minst lika viktig orsak politiker som sätter sina egna karriärer och omval framför medborgarnas och de framtida generationernas bästa. Kompromissen kommer därför inte innehålla många av de svårsmälta åtgärder som skulle behövas för en budget i balans

Tvärtom kommer budgeten att innebära ännu ett budgetår med ett gigantiskt underskott. Det kommer många fina ord om en budget i balans från både republikaner och demokrater, men sanningen är att för varje 100 dollar som USA idag gör av med måste 40 lånas. Sanningen är att USA:s statsskuld i år har nått 100 procent, en ökning med cirka 40 procentenheter sedan år 2000. Och sanningen är att utsikten för att den politikerna i Washington i en nära framtid skall kunna enas om att göra något åt problemet är noll.

Att budgeten innehåller en förlängning av skattesänkningarna, inte för att Obama tvingats till det som en del av kompromissen, utan för att det med hans egna ord är "viktigt" med en förlängning säger en del om den amerikanska självinsikten. DN skriver idag om en komet som överlevde en flygning genom solens atmosfär. Kanske hoppas "eliten" i Washington på att USA skall klara av att utföra samma trick. Personligen är jag inte lika övertygad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.