2011-12-17

Pensionsförvaltaren har i alla fall garanterat sin egen ålderdom

Hela pensionssystemet bygger på en förmodan att börsens värde kommer att stiga kraftigt i all evighet. Genom att pengar investeras på börsen idag så kommer samma pengar ha förräntats kraftigt när det är din tur att bli pensionär, och du kommer att få en bekväm och behaglig ålderdom, med tid och råd att resa och skämma bort barnbarnen.

Problemet är bara att det inte någonstans står skrivet i sten att börsens värde kommer att stiga i all evighet. Att detta ändå i ett par århundraden av mänsklighetens historia varit fallet har berott på en hög tillväxt, som världen haft den goda tillgången på billig olja att tacka för. Och under den senare delen av denna era har pensionsförvaltarnas krav på höga avkastningar börsvärden har också gjort mängder av människor i västvärlden arbetslösa, eftersom lönsamma företag har flyttat sina fabriker till Kina för att bli ännu mer lönsamma. Och trots tillväxt, flyttade fabriker och ett rikligt flöde av krediter har börsen varit en usel investering de senaste 20 åren.

Samtidigt så härjar kreditkriserna i världen, en stor del av västvärldens länder - inklusive USA - är på väg mot konkurs, och utsikten för total finansiell kollaps börjar bli skrämmande påtaglig. Och samtidigt är produktionen av den olja som har varit tillväxtens bränsle på väg nå sin topp, samtidigt som behovet av samma olja bara stiger.

Den som räknar med att om 20, 30 eller 40 år kunna få en generös pension löper en stor risk att bli grymt besviken. Och som det inte vore illa nog att vi är på väg att bli rejält blåsta i det pyramidspel pensionssystemet utgör, så är de naiva pensionsspararna big business för pensionförvaltarna. En enskild kunds sparande kan vara en källa till en halv miljon kronor i de förvaltningsavgifter pensionsförvaltarna tar ut för att spela bort våra pengar på börsen. Multiplicera det med några miljoner svenskar, och... pensionsionsförvaltaren har åtminstone garanterat sin egen ålderdom.

SvD1, SvD2, SvD3, SvD4

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.