2011-12-15

Ibland straffar sig den grisiga utrikespolitiken

Man skall kanske inte ha alltför stora illusioner kring vad som har hänt i Libyen. Väst hade inga större problem med att göra affärer med landet under Khadaffis senare år, det fanns såklart motiv bakom Libyeninsatsen som i första hand inte var altruistiska och den allians som störtade Khadaffi är allt annat än perfekta.

Likväl så var störtandet av Khadaffi ett stort steg i rätt riktning och västs val att stödja rebellerna var helt riktigt. Att Libyen nu favoriserar Europa när det är dags att teckna de nya kontrakten är en rejäl käftsmäll för de ryska och kinesiska ljusskygga företag och makthavare som hade räknat med att få tjäna storkovan i landet.

Moskva och Peking har en lång tradition av att hålla diktatorer under armarna och för det allra mesta så kommer de inte bara undan med det, utan stärker också sina intressen. Den här gången straffade det sig dock rejält.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.