2012-01-07

Bankernas nya guldko

"Det som sker är en återgång till historiskt mer normala räntenivåer. Under perioden 2000-2006 var marginalerna väldigt låga. Då tog bankerna inte betalat för den risk som de tog", säger Roger Josefsson på Danske Bank i en kommentar till räntenivåerna på bolånemarknaden.

Man skulle av denna formulering nästan kunna tro att bankerna under 2000-2006 sysslade med något slags välgörenhet gentemot sina kunder, men detta är såklart inte fallet. Snarare handlar det om att bankerna var en del av den fartblindhet som ledde fram till finanskrisen år 2008. De låga räntorna under dessa år bidrog emellertid till att fastighetspriserna skenade. Detta var inget större problem för husköparna så länge räntorna var låga och lånen amorteringsfria, deras skulder var visserligen enorma men månadskostnaden förblev hanterbar.

Om räntenivåerna nu, som Roger Josefsson förutspår, återgår till normala nivåer så hamnar vi dock i ett helt annat läge. Fastighetsägarna kommer då få betala normala räntenivåer på lån som är abnormalt höga. Bankerna kommer därmed att under årtionden framöver kunna tjäna storkovan, vilket med råge kommer att kompensera för de låga räntevinster de gjorde 2000-2006. En krasch på den uppblåsta bostadsmarknaden är såklart allt annat än osannolik, inte minst i spåren av skuldkrisen, men även efter vad som brukar ses som en förödande fastighetskrasch - ett prisfall på tio procent eller så - kommer fastighetspriserna fortfarande ligga långt över vad de gjorde före priserna började skena.

När bankerna nu varnar sina kunder för för bedrägeriförsök framstår det hela nästan som komiskt. Kunderna har all anledning att vara rädda för bedragare. Frågan är bara vem det är de bör vara rädda för.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.