2012-01-06

Flygplats eller boskapsmarknad?

Efter elfte september har flygplatser blivit ställen åtminstone jag våndas inför att besöka.

Inte nog med flygbolagens dåliga service, bortslarvade väskor, överbokade flighter där hemresan kan frysa inne och skall "reconfirmas". Inte nog med Ryanairs "självbetjäning" eller "Internetbokningsavgifter" som tas ut för att beställa resan på det enda sätt som står till buds. På flygplatserna blir numera passagerarna också behandlade som boskap på väg till slakt, med säkerhetskontroller, metalldetektorer, vätskeförbud och numera även "nakenscanning" (det vill säga exponerade för joniserande röntgenexponering) till förbannelse.

Allt detta görs i säkerhetens namn, och det kunde jag kanske leva med om det faktiskt skyddade mig som resenär eller folket i byggnaderna på marken, men det gör det inte. Att en norrman utan problem har kunnat flyga 200 gånger beväpnad med en kniv av samma sort som användes av kaparna den elfte september är ett ganska uppenbart tecken på detta.

Ett annat är att risken med explosiva vätskor på planet, när det kommer till kritan, inte tas på större allvar än att tax freeförsäljningen av sprit får fortgå som vanligt. Att vem som helst kan köpa en flaska vodka på flygplatsen och sedan använda den som en molotovcoktail på planet (eller för den delen slå sönder samma flaska och använda glasbitarna som knivar) bekymrar uppenbarligen inte säkerhetskonsulterna. Om någon däremot skulle råka få med sig en flaska shampoo i handbagaget...

Inga kommentarer:

Fakta om invandringen
 • 111 000 personer fick uppehållstillstånd i Sverige 2012. [Källa]
 • Av de 111 000 uppehållstillstånden som delades ut 2012 var endast 50 st tidsbegränsade (TUT).
  Den högsta andelen av uppehållstillstånden som varit tidsbegränsade under ett år är cirka 1 procent (635 av 62 463 år 2005). [Källa]
 • Av alla världens i-länder har Sverige, sett till folkmängden, den största invandringen. [Källa]
 • 60 procent av socialbidragen går till invandrare. [Källa 1, 2]
 • 43 procent av de långtidsarbetslösa i Sverige är utrikesfödda. [Källa]
 • Nettokostnaden för invandringen uppskattas till mellan 40 och 90 miljarder kr årligen (8 600 - 19 400 kr per arbetande svensk och år). [Källa 1, 2, 3, 4]
  Jämför med maximalt jobbskatteavdrag, cirka 21 000 kr per person och år. [Källa]
 • Var fjärde invandrare från Nordafrika har tagits av polisen för brott. [Källa 1, 2]
 • Gärningsmännen vid samtliga överfallsvåldtäkter i Oslo under en femårsperiod visade visade sig vara invandrare. [Källa]
 • 90 procent av de asylsökande har inga eller icke godkända
  id-handlingar. [Källa 1, 2]
 • År 2012 stod Sverige för över 9 % av i-ländernas totala asylmottagande.
  Mätt i asylsökande per invånare var detta mer än något annat i-land förutom Malta. [Källa 1, 2]
 • Mer än hälften av somalierna och afghanerna är analfabeter. [Källa]
 • På Rosengårdsskolan går 72 procent av eleverna ut utan gymnasiebehörighet. [Källa]
 • Klyftorna i Sverige ökar mest i västvärlden. [Källa 1, 2]
 • Diagram över utdelade uppehållstillstånd mellan 1980 (12 669 st) och 2012 (111 090 st). [Källa]
 • 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12